Onze diensten

Safety Culture Ladder

Werken aan het verbeteren van de veiligheidscultuur

De Safety Culture Ladder helpt om vast te stellen in welke mate een organisatie over een veiligheidscultuur beschikt en wat zij moet doen om dit binnen de organisatie te implementeren, te versterken en uit te breiden naar (keten)partners. De Safety Culture Ladder is geschikt voor alle soorten organisaties. Zowel profit- als nonprofit, grote- maar ook kleinere organisaties. Het is een instrument waarmee organisaties concrete handvatten krijgen voor het opzetten, implementeren en toetsen van elementen waarmee ze veilig werken en veilig gedrag in de cultuur van hun organisatie kunnen borgen.

Veiligheid op 5 niveau’s

De Safety Culture Ladder bestaat uit 5 niveaus, treden genoemd, opklimmend van 1 naar 5. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. Per trede is gedefinieerd waar een organisatie aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar onafhankelijke auditoren op letten (de auditor richtlijn). Deze komen voort uit 6 invalshoeken of bedrijfsaspecten, elk met een eigen weegfactor. De plaats van een bedrijf op de Safety Culture Ladder wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet.

Veiligheid in de hele keten

Het ultieme doel, en het hoogste niveau, behelst de implementatie van een veiligheidscultuur in de hele keten van de organisatie; van (onder)leverancier tot opdrachtgever, en uiteindelijk de hele branche.

Cuccibu helpt jouw organisatie graag bij het vergroten van veilig werken en gedrag

Onze kennisexperts hebben veel ervaring met het begeleiden van organisaties naar de gewenste trede op de ladder. Plan een vrijblijvend adviesgesprek met ons in en we vertellen graag meer!

Veiligheidscultuur
Voordelen Safety Culture Ladder
  • Terugdringen van onveilige werksituaties
  • Houding en gedrag als uitgangspunt
  • Ketenbenadering

Veelgestelde vragen

Wat is de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder is een instrument waarmee organisaties concrete handvatten krijgen voor het opzetten, implementeren en toetsen van elementen waarmee ze veilig werken en veilig gedrag in de cultuur van hun organisatie kunnen borgen.

Wat is het verschil tussen de Veiligheidsladder en Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder is de nieuwe naam van de Veiligheidsladder. Deze naamswijziging is ontstaan doordat de norm ook internationaal steeds meer wordt gebruikt. NEN heeft besloten een eenduidige naam aan te houden, de Safety Culture Ladder.

Voor welke organisaties is de Safety Culture Ladder van toepassing?

De Safety Culture Ladder is geschikt voor alle soorten organisaties. Zowel profit- als nonprofit, grote- maar ook kleinere organisaties. Het biedt voldoende ruimte om de toepassing van de Safety Culture Ladder te laten passen bij de eisen en criteria van het type bedrijf/sector.

Is de Safety Culture Ladder verplicht?

Voor sommige organisaties kan dit het geval zijn. De Safety Culture Ladder is bijvoorbeeld als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dit hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw met elkaar afgesproken.

Hoe werken de 5 laddertreden?

De Safety Culture Ladder is opgebouwd uit 5 niveau, treden genoemd, opklimmend van 1 naar 5. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op dat gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. Per trede is gedefinieerd waar een organisatie aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar onafhankelijke auditoren op letten (de auditor richtlijn). Deze komen voort uit 6 invalshoeken of bedrijfsaspecten, elk met een eigen weegfactor. De plaats van een organisatie op de Safety Culture Ladder wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet.

Whitepaper

Safety Culture Ladder

Veiligheidsladder
  • Uitleg Safety Culture Ladder
  • Toelichting op de verschillende treden
  • Toelichting op de externe audit