Onze diensten

Energie Expert

Aangewezen als Energie Expert door Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

QSN (handelend onder de naam Cuccibu) is door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als Energie Expert inzake activering Informatieplicht Energie besparen. Alle organisaties die boven een bepaald jaarlijks energieverbruik zitten, moeten voldoen aan deze verplichting. Het gaat hier om het naleven van de energiebesparingsbepalingen in de Wet milieubeheer. Deze informatieplicht maakt deel uit van een breder plan om de Europese klimaatdoelstellingen voor energiebesparing te behalen.

Wij zijn een adviesorganisatie die al meer dan 20 jaar verschillende organisaties helpen bij het voldoen aan geldende milieu wet- en regelgeving, het evalueren van beheersmaatregelen, het ontwikkelen van een milieu- en energiemanagementsystemen, het voorbereiden en begeleiden van bezoeken vanuit bevoegd gezag en het uitvoeren en opvolgen van interne audits op het gebied van milieu. We zijn daarbij vooral praktisch en resultaatgericht. Onze Consultants hebben tevens veel ervaring met het uitvoeren van Energie-audits en ondersteuning bieden bij het voldoen aan de Energiebesparings- en Informatieplicht.

QSN (handelend onder de naam Cuccibu) kan voor het programma versterkte uitvoering Energiebesparings en Informatieplicht dienstverlening uitvoeren voor de volgende Omgevingsdiensten: RUD IJsselland, Rivierenland, Veluwe IJssel, Noord Veluwe, Utrecht (ODRU), RUD Utrecht, IJmond, Noord-Holland Noord, Noordzeekanaalgebied, Midden Holland, DCMR, Zuid Holland Zuid en Haaglanden.

QSN (handelend onder de naam Cuccibu) is ook als Energie Expert te raadplegen via de website van Kenniscentrum Infomil.

Energie-audits
Dienstverlening opties
  • A1 Administratief onderzoek energiebesparingsplicht
  • C1 Uitvoeren fysiek en administratief toezicht op locatie
  • E1 Beoordelen rapportages informatieplicht
  • F1 Informatie gestuurd toezicht voorbereiden
  • G1 Toezicht bij eenvoudige bedrijven/instellingen
  • X1 Bestaande externe capaciteit inzetbaar maken