Onze diensten

Privacy statement

QSN Quality Services Network b.v. verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacy verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw gegevens verwerken.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door QSN Quality Services Network b.v., gevestigd aan de Wattstraat 68, 2171 TR Sassenheim, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 28073543, hierna aan te duiden als QSN.

Contactgegevens
QSN
Wattstraat 68
2171 TR  Sassenheim
0252-547 000
www.cuccibu.eu

Verwerking van persoonsgegevens door QSN
Voor QSN is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. QSN respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. QSN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • En andere gegevens door jezelf verstrekt in correspondentie, op de website, via de chat, per telefoon of op events
 • Gegevens over jouw activiteiten en surfgedrag op onze website

Doeleinden van de verwerking
QSN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van onze nieuwsbrieven en mailings.
 • Je te kunnen bellen, chatten of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
QSN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren gegevens van klanten tot 5 jaar nadat ze de overeenkomst hebben beëindigd. Daarnaast bewaren we gegevens van prospects niet langer dan 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
QSN verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zakelijk gebruik
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij een script dat ons de bedrijfs namen toont op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
QSN gebruikt functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

QSN heeft een chatmodule op de website staan. Persoonsgegeven die jij daar zelf hebt achtergelaten, worden verwerkt door Smartsupp.com. Smartsupp voldoet aan de AVG. Als je de verwerking van jouw persoonsgegevens wil opvragen of verwijderen, kan met QSN contact worden opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door QSN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegeven sturen naar info@qsn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. QSN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
QSN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@qsn.nl.