Onze diensten

Compliance Verklaring

Structureel verbeteren en groeien, zonder certificatie

Wil jouw organisatie structureel verbeteren en groeien, maar twijfelen jullie aan certificatie? Soms is certificatie niet noodzakelijk en kan een organisatie volstaan met een “Compliance Verklaring”. Daarmee kunnen we vanuit Cuccibu verklaren dat de organisatie voldoet aan de gestelde eisen en onderbouwen we dat met aantoonbare bewijslast. Deze bewijslast wordt, volgens de laatste jurisprudentie, als gelijkwaardig aan certificatie beschouwd in het geval van aanbestedingen.

Aanpak Compliance Verklaring

Onze Compliance Verklaring wordt afgegeven na een Compliance Audit door een onafhankelijk gekwalificeerde Cuccibu Auditor. Dat betekent dat alle elementen van de standaard in de praktijk worden beoordeeld. We registreren de bewijslast en gaan na in hoeverre de systeemwerking naar de toekomst toe voldoende is gewaarborgd. Zodra het managementsysteem conform de eisen is geïmplementeerd en getoetst door middel van interne audits en de management review kunnen wij de Compliance Verklaring afgeven.  Intern wordt de rapportage beoordeeld door de Compliance manager en indien akkoord, wordt de Compliance Verklaring opgemaakt.

Onze Consultants hebben veel ervaring met het opzetten en verbeteren van managementsystemen conform de eisen ISO 9001ISO 14001ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 en NEN 7510. We vinden het daarbij belangrijk om zo veel mogelijk aan te sluiten bij datgene wat er al is. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Plan een vrijblijvend adviesgesprek met ons in.

9001 certificering
Voordelen compliance verklaring
  • Voor jouw organisatie is de norm geen dwangbuis. We helpen jouw organisatie met oplossingen die passen bij jouw organisatie én aan de normeisen voldoen.
  • De Compliance verklaring kan kostentechnisch interessant zijn. Indien wij al bij het opzetten en verbeteren van het managementsysteem zijn betrokken, worden geen extra auditkosten gerekend.
  • Je ontvangt een certificaat, begeleidend schrijven en een HTML logo voor op de website.

Veel gestelde vragen

Hoe lang is de Compliance Verklaring geldig?

Deze verklaring is één jaar geldig. Indien verlenging gewenst is, moet een nieuwe controle worden uitgevoerd.

Stelt de Compliance Verklaring zeker dat we aan de ISO eisen voldoen?

Met de Compliance verklaring wordt zeker gesteld dat de organisatie voldoet aan de geldende ISO eisen. De verklaring wordt, volgens de laatste jurisprudentie, als gelijkwaardig aan certificatie beschouwd in het geval van aanbestedingen. Dit standpunt vindt ook bevestiging op de website van de International Organization for Standardization (ISO). Vrij vertaald wordt aangegeven dat certificering niet de enige manier is om aan te tonen dat een managementsysteem wordt gehanteerd conform de ISO normeisen.