Onze diensten

Sustainable Development Goals

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Steeds meer organisaties omarmen duurzaamheid. De vraag om inzicht en rapportage op het gebied van duurzaamheid neemt toe, al dan niet via gecertificeerde managementsystemen. Een samenhang met wereldwijde ontwikkelingsdoelstellingen kan een heel mooi vertrekpunt zijn om je organisatie en haar prestaties verder te optimaliseren en dit ook aan de buitenwereld te laten zien.

Van millennium doelstellingen naar SDG’s

Vanuit de Verenigde Naties (VN) is structureel aandacht voor verbetering van en ontwikkeling op het gebied van mondiale doelen. Sinds 2000 is dit vorm gegeven middels 8 millennium doelstellingen. Hierin werden zaken als uitbanning van armoede, bescherming van een duurzaam leefmilieu en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen als doel gesteld, met als streven dit te realiseren voor 2015. Op veel fronten is er een goede slag gemaakt, echter nog niet voldoende. Daarom zijn in 2015 de Sustainable Development Goals (SDG’s) gelanceerd, de opvolgers van de millenniumdoelstellingen. Deze 17 doelen zijn er op gericht de wereld tot een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn ambitieuzer dan de millennium doelstellingen. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. De SDG’s zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs, innovatie, gelijkheid en milieu. Hierbij is er input verkregen vanuit de ervaringen met de millenniumdoelstellingen maar ook vanuit bestuurders, burgers en ondernemers. Dit maakt het dan ook dat de SDG’s voor alle organisaties, maar ook individuen te gebruiken zijn.

SDG
Voordelen SDG
 • Concrete doelen en targets
 • Link met o.a. ISO 14001, CO2 Prestatieladder, MVO Prestatieladder of ISO 50001
 • Voor alle organisaties toepasbaar

Veelgestelde vragen

Wat zijn de 17 Sustainable Development Goals?

 1. Geen armoede.
 2. Geen honger.
 3. Goede gezondheid en welzijn.
 4. Kwaliteitsonderwijs.
 5. Gendergelijkheid.
 6. Schoon water en sanitair.
 7. Betaalbare en duurzame energie.
 8. Waardig werk en economische groei.
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur.
 10. Ongelijkheid verminderen.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen.
 12. Verantwoorde consumptie en productie.
 13. Klimaatactie.
 14. Leven in het water.
 15. Leven op het land.
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten.
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Wat zijn de onderliggende targets?

De SDG’s bestaan uit 17 doelen met 169 onderliggende targets, die de SDG’s nog concreter maken. Er wordt een daadwerkelijke invulling met uitleg gegeven aan de doelen. Zodoende kan een organisatie of burger direct bepalen hoe een doel of target van betekenis kan zijn. Voor organisaties betekent het niet, dat je aan al deze doelen en targets moet conformeren. Er kan worden gekozen welke SDG’s passen bij de organisatie.  Op deze manier kan daadwerkelijk draagvlak worden gecreëerd en een verbetering worden gerealiseerd.

Bestaat er een link tussen SDG's en ISO normen?

Binnen veel organisaties is men op diverse fronten al bezig met duurzaamheid, bijvoorbeeld middels ISO 14001, ISO 50001, de CO2 Prestatieladder of MVO Prestatieladder. Vanuit al deze normen kan de link worden gelegd naar de SDG’s. Deze koppeling brengt de systemen samen, het geeft aan waar de organisatie in het grotere geheel mee bezig is, waar de ontwikkeling zich bevindt en waar de organisatie al op een goede wijze mee bezig is. Zo kan je ook een gesprek op gang brengen, op de werkvloer, maar ook aan de directietafel. “Hoe willen wij als bedrijf zijnde overkomen, wat willen we laten zien en hoe brengen we al onze duurzaamheidsinitiatieven op een goede, begrijpelijke manier samen?”.

Whitepaper

Stappenplan: Werken aan en met de SDG's

SDG in relatie certificatieschema's
 • Praktisch stappenplan
 • Bijdragen aan de VN Sustainable Development Goals als onderdeel van de bedrijfsvoering