Onze diensten

Nulmeting

Het startpunt naar certificering

Stel, jouw organisatie wil zich certificeren conform de eisen van een bepaalde ISO of NEN norm. Samen met een collega ben je verantwoordelijk voor de implementatie. Al snel lopen jullie tegen vragen aan als: Waar moeten we beginnen? Welke documenten zijn al beschikbaar binnen de organisatie? Hoe kunnen we een managementsysteem implementeren dat voldoet aan de eisen van de norm? Cuccibu kan je daarbij helpen en een goed startpunt is het uitvoeren van een nulmeting. Een nulmeting is de inventarisatie van de huidige situatie ten opzichte van het normenkader. Op welke onderdelen voldoe je aan de norm en welke zaken moeten nog verbeterd worden of aantoonbaar gemaakt worden. Daarbij denken we tijdens een nulmeting mee met de mogelijkheden van het certificatieproces voor de organisatie. Waar liggen de risico’s en de kansen en welke beheersmaatregelen zijn er al getroffen. Een ander resultaat vanuit de nulmeting is een advies omtrent de scope van certificatie. Soms is het niet nodig dat heel de organisatie wordt gecertificeerd, dan kun je je beperken tot een deel van de organisatie. Als laatste geeft een nulmeting duidelijkheid omtrent prioriteiten en bieden we een roadmap aan voor het vervolg.

Nulmeting laten uitvoeren door Cuccibu

Onze consultants hebben veel ervaring met het uitvoeren van een nulmeting. We toetsen aan welke normeisen jouw organisatie wel en niet voldoet. Daarnaast maken we een overzicht van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en een top 10 van de belangrijkste risicos en beheersmaatregelen. Na de nulmeting zal inzichtelijk zijn welke ‘gaps’ er nog zijn ten aanzien van de eisen uit de norm. De consultant brengt een verslag uit van de bevindingen en geeft advies over de scope en inrichting van het managementsysteem. Tot slot, presenteren we een plan van aanpak om jouw organisatie succesvol op weg te helpen naar certificatie, inclusief een tijdlijn, uitrol naar de rest van de organisatie en verwachte werkbelasting. Uiteraard kunnen we jullie organisatie ook goed ondersteunen bij de uitvoeringen van dit plan van aanpak. Meer weten over onze aanpak? Neem vrijblijvend contact met ons op en we vertellen je graag meer over de uitvoering van een nulmeting.

nulmeting
Voordelen nulmeting
  • Inzicht in de mate waarin de organisatie voldoet aan normeisen
  • Risico analyse met beheersmaatregelen en top 10 aan risico's
  • Belangrijke aandachtsgebieden om te kunnen voldoen
  • Advies in scope voor het managementsysteem
  • Concreet plan van aanpak als basis voor het implementatietraject
  • Tijdlijn en benodigd budget intern en extern
  • Nulmeting en eindpresentatie draagt bij aan draagvlak en betrokkenheid

Veel gestelde vragen

Is een nulmeting altijd standaard?

Nee, een nulmeting is altijd maatwerk. In overleg met de opdrachtgever worden de deliverables vastgesteld.

Hoe snel kan een nulmeting plaatsvinden?

In 3 tot 6 dagen kan een nulmeting plaatsvinden, afhankelijk van de omvang van de organisatie.

Voor welke ISO/NEN normen kan Cuccibu een nulmeting uitvoeren?

In principe kunnen we bij Cuccibu voor elke ISO en/of NEN norm een nulmeting uitvoeren. Een norm waar we de laatste tijd veel nulmetingen voor uitvoeren is bijvoorbeeld de NEN 7510, voor informatiebeveiliging in de zorg.