Onze diensten

Milieu & energiemanagement

Voortdurend aandacht voor duurzaamheid, mens en milieu

Steeds meer organisaties zien in dat we de aarde in bruikleen hebben voor onze kinderen en kleinkinderen. Ondernemers willen niet alleen maar winst maken, maar ook maatschappelijk een bijdrage leveren. Organisaties verduurzamen de bedrijfsvorming, kopen maatschappelijk verantwoord in, voeren een duurzaam personeelsbeleid en kiezen er steeds vaker voor om zaken te doen met andere duurzame bedrijven in de keten. Gestructureerde aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. Onze consultants staan daarom ook voor organisaties klaar om te helpen op het gebied van dit brede werkveld.

Aan de slag met duurzaam ondernemen

Er zijn veel verschillende manieren om aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen. Kies je voor een focus op energie en milieu binnen de eigen organisatie? Wil je leveranciers en afnemers betrekken? Kies je voor een focus op goed doen voor mensen in de keten? Of wil je zichtbaar bijdragen aan het klimaatakkoord? Het kan allemaal.

Het is belangrijk dat je kiest voor een manier die past bij jouw organisatie en de organisatiedoelen. Neem bijvoorbeeld certificering. Waardevol voor iedere organisatie, maar iedere organisatie is anders en er zijn tal van mogelijkheden. Op het gebied van duurzaamheid en milieu hebben onze consultants veel ervaring bij het opzetten, implementeren en verbeteren van managementsystemen volgens:

 • ISO 14001, de internationale standaard voor milieumanagement.
 • ISO 50001, de internationale standaard voor energiemanagement.
 • MVO Prestatieladder, voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • CO2 Prestatieladder, voor organisaties die de CO2 footprint in de eigen organisatie en in de keten, willen verkleinen. Deze certificering kan bovendien gunningsvoordeel bij aanbestedingen opleveren.

Naast bovengenoemde normenkaders kunnen onze consultants ook ondersteunen bij het uitvoeren van een self-assessment op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarbij hanteren we ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO. Ook kunnen we ondersteunen bij het implementeren van de acties en integratie in de bedrijfsvoering om te voldoen aan deze richtlijnen en bij het opstellen van een zelfverklaring.  

Wetgeving

Grote organisaties moeten één keer in de vier jaar een een energieaudit uitvoeren en daarbij inzicht verschaffen in de mogelijke energiebesparende maatregelen. QSN (handelend onder de naam Cuccibu) is door Rijkswaterstaat benoemd als betrouwbare partner op dit vlak en kan deze audits dus organiseren en opvolgen. Kleinere organisaties hebben tenminste een informatieplicht, vooralsnog kun je daaraan voldoen door de AIM module in te vullen.

Bijdrage aan Sustainable Development Goals of circulaire economie?

Naast de genoemde normenkaders zijn er andere manieren om aan de slag te gaan met het terugdringen van CO2 uitstoot. Heb je bijvoorbeeld al eens gedacht aan het uitvoeren van een quickscan om te kijken waar jouw organisatie op dit moment staat? Is er al eens een CO2 footprint berekend of nagedacht over een bijdrage aan de circulaire economie? In veel gevallen werken we met roadmaps, een groeipad voor 3 jaar, waarin de ambities uiteen worden gezet.  

Als laatste noemen we nog de bekende Sustainable Development Goals (SDG’s), die steeds vaker te vinden zijn in duurzaamheidsverslaglegging. Op die manier kan worden gedemonstreerd dat men aansluit bij de Europese en internationale ontwikkelingen. Onze kennisexperts hebben ook veel ervaring met het creëren van draagvlak en awareness rondom duurzaamheid. 

Genoeg mogelijkheden om als organisatie die verduurzamingslag te maken. Wij vertellen je natuurlijk graag meer over onze dienstverlening en helpen je een passende keuze te maken.

Verduurzaming
Voordelen Milieu en Energiemanagement
 • Verduurzamen van de bedrijfsvoering
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Toekomstbestendig

Whitepapers

ISO 14001, dé internationale standaard voor milieu

Milieumanagementsysteem
 • Implementatie milieumanagementsysteem
 • Milieuaspecten en -effecten
 • Levenscyclusperspectief
 • Overzicht wet- en regelgeving

ISO 50001 voor Energiemanagement

Omgevingswet

MVO Prestatieladder

Whitepaper MVO prestatieladder
 • Uitleg over normschema MVO Prestatieladder
 • Toelichting op de verschillende treden
 • Uitleg over de vernieuwde 2020 versie

EED Energie-audit

Energie-audits
 • Welke organisaties moeten voldoen aan de EED plicht?
 • Doel en werking Energie-audit
 • Deadline Energie-audit

Energiebesparings- en Informatieplicht

Klimaat
 • De energiebesparingsplicht
 • De informatieplicht
 • Deadline en werking energiebesparings- en informatieplicht

ISO 14001 met CO2 Reductiemanagement

tooling

De CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder
 • Wat is de CO2 Prestatieladder?
 • Toelichting op de verschillende treden.
 • De voordelen van certificeren.

CO2-neutraal ondernemen

CO2 neutraal ondernemen
 • 5 tips om te starten met CO2-neutraal ondernemen
 • CO2-reductiemanagement
 • Inspirerende voorbeelden

Praktisch en integraal aan de slag met duurzaam ondernemen

Integrale aanpak MVO
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als integraal onderwerp binnen de organisatie.
 • De rol van de duurzaamheidsmanager.
 • Tips van Kennisexpert Lonneke om aan de slag te gaan.

Stappenplan: Net-Zero in 2030

Whitepaper Omgevingswet
 • Praktische stappenplan
 • Bijdragen aan CO2 reductie doelen

Stappenplan: Werken aan en met de SDG's

SDG in relatie certificatieschema's
 • Praktisch stappenplan
 • Bijdragen aan de VN Sustainable Development Goals als onderdeel van de bedrijfsvoering

De Omgevingswet

whitepaper omgevingswet
 • Alles over de Omgevingswet.
 • De wijzigingen op een rijtje.
 • Effect en impact op organisaties.

Beslisboom wetgeving energiebesparing 2023

Klimaatdoelen 2030

Wie, wat, hoe en wanneer:

 • Energiesparings- en informatieplicht
 • Onderzoeksplicht
 • EED auditplicht

Duurzaamheidsrapportage volgens de Europese richtlijnen CSRD en ESRS

CSRD
 • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
 • European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • Verplichting tot Duurzaamheidsrapportage.
 • Hoe kan je je voorbereiden?

Trainingen

ISO 14001 training

22-10-2024
8 uur
8 personen
 • Leer alles over de internationale standaard voor milieu.
 • Veel praktijkvoorbeelden en handige templates, direct aan de slag.
 • Ervaren trainers, gemiddeld een 8,5.

Recente artikelen

Milieu & Energie
richtlijn lithium-houdende energiedragers
24-11-2023
QSN nieuws

Definitieve concept PGS 37-2 richtlijn gepubliceerd

Op 8 november 2023 is het definitieve concept van de PGS 37-2 richtlijn gepubliceerd. PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Deze richtlijn is ontwikkeld om de opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen. Het definitieve concept ligt nu ter goedkeuring bij het Bestuurlijk omgevingsberaad (BOb). Nadat de richtlijn de status ‘definitief’ krijgt, kan het worden opgenomen in de Rijksregels.

Informatiebeveiliging
richtlijn
29-09-2023
QSN nieuws

Nieuw whitepaper: NIS2

In 2016 trad de eerste Network and Information Security directive, ofwel NIS-richtlijn, in werking: een richtlijn om de digitale weerbaarheid van de gehele Europese Unie (EU) te verbeteren. Door de snelle digitale transformatie van de afgelopen jaren heeft de EU sinds 2020 gewerkt aan een nieuwe versie van deze richtlijn: de NIS2. Deze whitepaper vertelt je alles wat je op dit moment moet weten over de NIS2 en de Nederlandse vertaling naar de Wbni.

Risicomanagement
21-09-2023
QSN nieuws

QSN wordt Cuccibu

Vanaf 1 oktober zal QSN haar handelsnaam veranderen in Cuccibu. Naast de naamswijziging zullen we ook verhuizen naar het nieuwe Cuccibu kantoor in Rijswijk.