Onze diensten

ISO 14001

De internationale standaard voor milieu

Het thema milieu krijgt steeds meer aandacht. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid staat het onderwerp ook steeds vaker op de ondernemingsagenda’s. Met een certificering op de internationale ISO norm voor milieu, ISO 14001, voldoet een organisatie aantoonbaar aan alle geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Met een milieumanagementsysteem werkt de organisatie structureel en zichtbaar aan het verbeteren van de milieuprestaties en realiseert zij milieudoelstellingen. 

Laat jouw organisatie begeleiden door Cuccibu

Cuccibu is een adviesbureau dat pragmatische begeleiding kan bieden bij het behalen van het ISO 14001 certificaat. De Kennisexperts hebben veel praktijkervaring. Ook kunnen wij de interne audits voor jouw organisatie organiseren. Wij geven garantie op certificering, maar gaan voor meer! Wij geloven in certificatie als opstap naar verdere groei en professionalisering van jouw organisatie. Hoe we dat doen? Dat vertellen we graag in vrijblijvend adviesgesprek.

milieumanagementsysteem
Voordelen milieumanagementsysteem
 • Het hebben en handelen vanuit een milieubeleid. 
 • Bewustwording op alle lagen binnen de organisatie.
 • Het toepassen van het levenscyclusperspectief.
 • Het beheersen van de milieurisico’s.
 • Continu de milieuprestaties verbeteren waardoor het milieu wordt beschermd.

Veelgestelde vragen

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is de internationale norm voor milieu. Door certificering conform ISO 14001 voldoet een organisatie aantoonbaar aan alle geldende wet- en regelgeving op het vlak van milieu.  Met een milieumanagementsysteem werkt de organisatie structureel en zichtbaar aan het verbeteren van de milieuprestaties. Daarnaast is de norm een tool die helpt de milieudoelstellingen voor de organisatie te realiseren. Ook zal het milieu-imago verder verbeteren.

Hoe werkt Cuccibu begeleiding bij ISO 14001?

Al 25 jaar begeleiden wij verschillende organisaties bij uitdagingen op het gebied van milieu en energie. Voor ISO 14001 certificatie kunnen wij jouw organisatie van A tot Z ondersteunen. Denk hierbij aan:

 • Normeisen vertalen naar jouw organisatie
 • Opstellen procedures (ook digitale mogelijkheden, zie bijv. RMS 365)
 • Vaststellen milieubeleid en bijpassende doelstellingen
 • Inventariseren van milieurisico’s en effecten
 • Hulp bij implementatie, incl. awareness acties
 • Uitvoeren van interne audits incl. rapportage
 • Uitvoeren van de management review incl. rapportage
 • Begeleiden externe audit

Wat is een ISO 14001 certificaat met CO2 Reductiemanagement?

Het is ook mogelijk om een nationale aanvulling te doen op het ISO 14001 certificaat. Het certificatieschema ‘CO2-Reductiemanagement met ISO 14001’ is bedoeld voor organisaties die de energiebesparing willen aantonen en/of willen aantonen dat de reductie van CO2-emissies met voldoende diepgang is ingevuld binnen het milieumanagementsysteem. De inhoud van het certificatieschema is afgestemd op de eisen die aan de EED Energie-audit worden gesteld. Dit certificatieschema is vooral interessant voor organisaties die verplicht zijn om in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een zogenaamde Energie-audit uit te voeren en daarvoor niet vrijgesteld zijn.

Wat is het verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001?

Bij ISO 14001 wordt er gekeken naar de gehele keten. Energiemanagement is slechts één van de aspecten van milieu. Dit in tegenstelling tot ISO 50001, die zich volledig richt op Energiemanagement. Heeft de organisatie het doel om te voldoen aan de internationale norm voor Energiemanagement? Dan sluit de ISO 50001 certificering mogelijk beter aan. Ook is het met dit certificaat mogelijk om vrijstelling te realiseren voor de Europese Energie Efficiency Directive (EED) m.b.t. de Energie-audit.

Wat is het levenscyclusperspectief?

Vanuit de levenscyclusbenadering wordt bepaald wat de mogelijke ‘milieuwinst’ is, die bij de verschillende partijen in de keten kan worden behaald. De ISO 14001 norm beschrijft de term levenscyclus (conform de term “3.3.3” in verband met ondersteuning en uitvoering) als volgt:

“Achtereenvolgende en onderling gekoppelde fasen van een productsysteem (of dienstensysteem), vanaf het verwerven van grondstoffen of het opwekken van natuurlijke hulpbronnen tot de definitieve verwijdering.”

We wijzen je graag op dit nieuwsartikel over het levenscyclusperspectief.

Is ISO 14001 uniek?

Wereldwijd zijn er 420.433 ISO 14001 certificaten uitgegeven. In Nederland zijn er 2.445 organisaties gecertificeerd (volgens ISO Survey, 2021). Een ISO 14001 certificaat is dus uniek en onderscheidend voor jouw organisatie.

Whitepaper

ISO 14001, dé internationale standaard voor milieu

Milieumanagementsysteem
 • Implementatie milieumanagementsysteem
 • Milieuaspecten en -effecten
 • Levenscyclusperspectief
 • Overzicht wet- en regelgeving

ISO 14001 met CO2 Reductiemanagement

tooling

Trainingen

ISO 14001 training

22-10-2024
8 uur
8 personen
 • Leer alles over de internationale standaard voor milieu.
 • Veel praktijkvoorbeelden en handige templates, direct aan de slag.
 • Ervaren trainers, gemiddeld een 8,5.