Onze diensten

Over ons

Wij zien certificering niet als ‘moetje’, maar als opstap naar verdere groei en professionalisering

QSN (handelend onder de naam Cuccibu) is hét adviesbureau op het gebied van certificatie en compliance. Sinds 1997 ontwikkelen, implementeren en beheren we op maat gemaakte managementsystemen, in samenwerking met onze opdrachtgevers. Een slimme bedrijfsvoering is wat we daarbij nastreven, om kwalitatief te kunnen groeien. Onze kennisexperts hebben veel ervaring op het gebied van informatiebeveiliging en QHSE.

Sinds 2022 maakt QSN onderdeel uit van de Cuccibu Groep. Per 1 oktober 2023 is ook de handelsnaam van QSN gewijzigd in Cuccibu. Cuccibu is gespecialiseerd in IT Risico Management, Information Security, Cyber Security, Privacy & Legal. Aanvullend op het team van QSN staan ruim 75 enthousiaste specialisten in Eindhoven en Rijswijk klaar om je bij alle aan deze onderwerpen gerelateerde vraagstukken van dienst te zijn. Door deze krachtenbundeling kunnen we naast onze huidige dienstverlening ook ondersteuning bieden op het gebied van Privacy & Legal en Cyber security. Het uitvoeren van een dpia, pentest, OSINT of phishing onderzoek behoort nu ook tot de mogelijkheden. Voor meer informatie zie: www.cuccibu.nl

Certificering een ‘moetje’?

Organisaties zien certificering vaak als een ‘moetje’. Maar wat als we je zouden vertellen dat het niet gaat om het behalen van dat papiertje, maar om wat certificering mogelijk maakt voor jouw organisatie? Certificering is een opstap naar verdere groei en professionalisering. Het zorgt voor transparante processen, betere resultaten en continue verbetering. Onze consultants nemen geen kijkje in de keuken maar een diepe duik: wat speelt er écht in jouw organisatie? Wat gaat er goed? En wat kan er beter? Waar zijn jouw medewerkers trots op? Maar ook waar maken ze zich zorgen over? Dáár gaan we een oplossing voor zoeken, die past bij jouw organisatie én aan de eisen uit de norm voldoet. Naast implementatie zorgen we ook voor draagvlak en bewustwording onder de medewerkers. Onze aanpak is laagdrempelig, pragmatisch en sluit aan bij de behoefte van jouw organisatie.

Compliance verklaring

Het is mogelijk om samen met onze consultants te werken naar een compliance verklaring. Wij geloven namelijk, dat ook zonder het geaccrediteerde ISO certificaat, aantoonbaar gelijkwaardige compliance kan worden bewezen. Met een compliance verklaring verklaren we vanuit Cuccibu dat de organisatie voldoet aan de gestelde eisen en onderbouwen we dat met aantoonbare bewijslast. Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer over onze aanpak en de mogelijkheden.

Projectmatige aanpak

Onze gedreven consultants nemen de lead en beperken de belasting op jouw organisatie tot het minimum. Ze navigeren je bijvoorbeeld langs de honderden regels die er zijn voor milieu of informatiebeveiliging. Ze zijn betrokken en toegankelijk. Heb je een vraag? Het antwoord is maar een telefoontje weg. We werken projectmatig en ronden het certificeringstraject af binnen budget en op tijd. Ook kiezen we altijd een aanpak die past bij jouw organisatie, bijvoorbeeld door de implementatie conform de Agile principes te organiseren. Wie zoiets beweert, moet ook bewijs durven leveren. We geven je daarom graag referenties van onze klanten.

Onze visie op veranderen

Verandering wordt steeds meer gezien als een constante en daarmee als een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Steeds meer organisaties streven naar continue verandering in plaats van continue verbetering. De focus verschuift van problemen naar oplossingen. Dat betekent dat verandermanagement steeds vaker een onderdeel wordt van de reguliere bedrijfsvoering. De lijnorganisatie groeit daarin mee en werkt aan nieuwe samenwerkingsvormen en communicatie methoden (Agile, Scrum, Lean).

In onze aanpak proberen wij aan te sluiten op de aandachtsgebieden in de lijn. Het primaire (klant) proces staat hierin centraal en we proberen zoveel als mogelijk de normen te vertalen naar de prioriteiten van de lijnorganisatie. Als zij de kansen zien, zullen zij verantwoordelijkheid voor verandering oppakken en daarmee wordt veranderen natuurlijker en duurzamer. Meer zelforganisatie, meer verantwoordelijkheid bij medewerkers, een krachtige lijnorganisatie. Het reguliere werk wordt een zaak van continue verbetering. Werken, veranderen, managen en organiseren raken vervlochten in een proces van continue resultaatverbetering.

Zo kan worden toegewerkt naar een steeds bredere verantwoordelijkheid in de lijn en zullen deze condities meer en meer betrokken worden bij operationele afwegingen. Daarmee creëren we draagvlak en duurzame resultaten.

Het BlueBook

Een goed voorbeeld van onze aanpak is het BlueBook, dat onder certificerende instanties bekendheid geniet. In deze gestroomlijnde ‘blauwdruk van de organisatie’ vind je alle documenten die nodig zijn voor het certificeren in één document. Ook bieden wij digitale BlueBook mogelijkheden aan via ons digitale managementsysteem RMS 365. Een digitale SharePoint omgeving waarin processen en compliance kunnen worden gewaarborgd. Ons uitgangspunt? Alles wat relevant is voor de directie, medewerkers en certificerende instanties, kort en bondig bij elkaar gebracht.

 

QSN team
  • QSN staat voor Quality Services Network en wij zijn zelf natuurlijk ook in het bezit van het ISO 9001 en ISO 27001 - certificaat.
  • Onze medewerkers wonen door heel Nederland, altijd een Kennisexpert in de buurt.
  • We informeren je proactief over actualiteiten en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.
  • We hebben regelmatig contact met de certificerende partijen DNV, Normec, Dekra, TÜV, SGS en KIWA.