Onze diensten

AVG/ GDPR

Privacy en bescherming persoonsgegevens

Privacy is een thema wat de laatste jaren meer de aandacht krijgt. In de media worden steeds meer datelekken gemeld, de Autoriteit Persoonsgegevens heeft een stevigere rol ingenomen en mensen zijn zich meer dan ooit bewust waar hun gegevens zijn opgeslagen.

AVG wetgeving

Sinds mei 2018 is in Europa de AVG wetgeving definitief van kracht. Het betreft de bescherming van persoonsgegevens en daarmee de rechtspositie van natuurlijke personen. De EU Verordening 2016/679 biedt op Europees niveau bescherming aan personen in relatie tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens. De wet is aangenomen in april 2016 en bedoeld om in gezamenlijkheid beter te kunnen aansluiten op alle technologische ontwikkelingen en de forse toename in het verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens. De Verordening vereist dat organisaties volledige aansprakelijkheid aannemen voor de gegevens die zij verwerken. Zij moeten kunnen aantonen dat interne middelen en vaardigheden zijn toegekend om optimale bescherming van persoonsgegevens zeker te stellen (verantwoording).

Laat Cuccibu jouw organisatie helpen met privacyvraagstukken

Cuccibu heeft een team van Kennisexperts die staan te trappelen om jouw organisatie verder te helpen. Deze Kennisexperts hebben o.a. al veel ervaring opgedaan met het opstellen en implementeren van volledige documentatie van de registratie van persoonsgegevens en de genomen technische- en organisatorische maatregelen. Hiernaast lees je waar wij o.a. bij kunnen helpen. We vertellen graag meer over de mogelijkheden. Heeft jouw organisatie een ander privacyvraagstuk? Neem contact op, onze Kennisexperts helpen graag verder.

GDPR
Ondersteuning Cuccibu
  • Het opstellen van een verwerkingsregister.
  • Het opstellen van procedures m.b.t. het melden van datalekken.
  • Adviseren over technische en organisatorische maatregelen, deze verder documenteren en aantoonbaar implementeren.
  • Organiseren van bewustwordingssessies en/of incompany trainingen voor medewerkers die werken met privacy gevoelige informatie.
  • Het opzetten implementeren en verbeteren van een volledig informatiebeveiligingsmanagementsysteem volgens ISO 27001, ISO 27701, NEN 7510, AVG-certificering of Technical Standard Personal Data Protection.

Whitepaper

AVG, de Europese privacywetgeving

QSN blog
  • Uitleg AVG
  • Toelichting op persoonsgegevens
  • Belangrijke aandachtspunten

Veelgestelde vragen

Wat is certificatie volgens Technical Standard Personal Data Protection?

Wist je al dat organisaties zich ook door derden kunnen laten toetsen op de inspanningsverplichting? Daartoe is door Bureau Veritas de volgende norm ontwikkeld: Technical Standard Personal Data Protection in compliance with EU regulation 2016/679. Onze kennisexperts begeleiden organisaties bij alle voorbereidende stappen om dit certificaat te kunnen behalen. Lees ook de referentie van klant Oxyma. Deze organisatie is als eerste bedrijf in Nederland gecertificeerd conform deze standaard. Wij zijn trots dat onze consultant Lonneke hieraan heeft meegewerkt!