Onze diensten

Ondernemingsraad

Hulp bij het oprichten van de Ondernemingsraad

Heeft jouw organisatie inmiddels meer dan 50 medewerkers? Dan zijn jullie volgens wetgeving verplicht om een Ondernemingsraad (hierna OR) op te richten. Uit onze adviestrajecten is gebleken dat veel organisaties nog niet voldoen aan deze Instellingsplicht (artikel 2 van de WOR). Veel organisaties vinden het lastig om zelfstandig een OR van de grond te krijgen. Onze Consultants hebben ervaring met het gestructureerd oprichten van de OR, het onder de aandacht krijgen en houden van de OR en het geven van praktische trainingen.

Onze aanpak bij het oprichten van de OR

We komen graag bij je langs voor een vrijblijvend adviesgesprek. Op basis van een inventarisatie kunnen we een offerte op maat opstellen. Belangrijke stappen die wij uit handen kunnen nemen zijn o.a.:

 • Samenstellen van een verkiezingscommissie;
 • Een voorlopig- en definitief OR regelement opstellen;
 • Indien noodzakelijk; vakbonden en andere externe partijen betrekken;
 • Kiesstelsel en kiesgroepen inrichten;
 • Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan, informeren van medewerkers over procedure om zich kandidaat te stellen;
 • Verkiezingsprocedure inclusief (digitale) uitvoering;
 • Opvolgen verkiezingsuitslag;
 • Trainen van de OR én de directie.

Zodra de OR is opgericht, is het belangrijk dat de OR en de directie voldoende kennis- en kunde hebben. Wij funderen daarom als sparringpartner en bieden praktische incompany trainingen aan. Naast het toelichten van wetgeving en rechten en plichten is er uiteraard veel ruimte voor het ontwikkelen en verbeteren van de gespreksvaardigheden. Wij vinden het belangrijk om ook de directie (gedeeltelijk) bij deze training te betrekken, zodat er duidelijkheid is over de uitgangspunten en er een goede medezeggenschapscultuur ontstaat. Het is tevens mogelijk om jaarlijks een opfris-training te organiseren.

Interesse gewekt? Plan een vrijblijvend adviesgesprek met ons in!

9001 certificering
Wat zijn de regels rondom medezeggenschap?
 • >50 medewerkers: OR
 • 10-50 medewerkers: OR, PvT of PV

Veelgestelde vragen

Wat is een Ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers uit het bedrijf die namens personeel overleg voeren met de bestuurders van de organisatie. Zij fungeren dus als vertegenwoordiging van het personeel en hebben als zorgtaak het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Wat moeten we doen als er geen animo is voor de OR?

Regelmatig horen wij dat er weinig belangstelling is binnen organisaties voor een OR. Jullie hebben een uitvraag gedaan naar de belangstelling, maar krijgen weinig of negatieve respons. Om tekortkomingen bij bijvoorbeeld ISO 45001 certificeringstrajecten te voorkomen, kunnen wij helpen met een bewustwordingstraject. Op basis van een praktisch communicatieplan met o.a. nieuwsberichten, posters, video’s en een kick-off meeting kan de belangstelling alsnog worden gewekt. Ook kunnen we hulp bieden bij het opstellen van een voorlopig OR regelement en plan van aanpak voor de toekomst.

Welke rechten heeft de Ondernemingsraad?

De Ondernemingsraad voert overleg met de bestuurders van de organisatie en bevordert ook het naleven van de geldende voorschriften. Hierbij heeft de ondernemingsraad een aantal rechten:

 • Informatierecht: de OR heeft recht op alle informatie die voor de vervulling van zijn taak nodig is.
 • Adviesrecht: voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet het bestuur advies vragen aan de OR. Dit advies is echter niet bindend.
 • Instemmingsrecht: voor besluiten die betrekking hebben op personele regelingen moet de bestuurders instemming vragen aan de OR. Gaan zij niet akkoord, dan mag de regeling niet worden uitgevoerd.
 • Initiatiefrecht: de OR kan zelf met voorstellen komen waarvan wordt gedacht dat het goed is voor de organisatie en/of haar medewerkers.

Is een Ondernemingsraad verplicht?

Volgens de wet is jouw organisatie verplicht om een Ondernemingsraad op te richten als jouw organisatie meer dan 50 medewerkers in dienst heeft.

Recente artikelen

Milieu & Energie
richtlijn lithium-houdende energiedragers
24-11-2023
QSN nieuws

Definitieve concept PGS 37-2 richtlijn gepubliceerd

Op 8 november 2023 is het definitieve concept van de PGS 37-2 richtlijn gepubliceerd. PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Deze richtlijn is ontwikkeld om de opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen. Het definitieve concept ligt nu ter goedkeuring bij het Bestuurlijk omgevingsberaad (BOb). Nadat de richtlijn de status ‘definitief’ krijgt, kan het worden opgenomen in de Rijksregels.

Informatiebeveiliging
richtlijn
29-09-2023
QSN nieuws

Nieuw whitepaper: NIS2

In 2016 trad de eerste Network and Information Security directive, ofwel NIS-richtlijn, in werking: een richtlijn om de digitale weerbaarheid van de gehele Europese Unie (EU) te verbeteren. Door de snelle digitale transformatie van de afgelopen jaren heeft de EU sinds 2020 gewerkt aan een nieuwe versie van deze richtlijn: de NIS2. Deze whitepaper vertelt je alles wat je op dit moment moet weten over de NIS2 en de Nederlandse vertaling naar de Wbni.

Risicomanagement
21-09-2023
QSN nieuws

QSN wordt Cuccibu

Vanaf 1 oktober zal QSN haar handelsnaam veranderen in Cuccibu. Naast de naamswijziging zullen we ook verhuizen naar het nieuwe Cuccibu kantoor in Rijswijk.