Onze diensten

EED Energie-audit

Het creëren van bewustwording ten aanzien van energieverbruik

Heeft de organisatie meer 250 FTE of meer? Of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is deze organisatie, volgens de Europese Energie Efficiency Directive (EED), verplicht om periodiek een Energie-audit uit te (laten) voeren en in te dienen bij het bevoegd gezag.

Laat Cuccibu de energie-audit voor jouw organisatie uitvoeren

Onze kennisexperts zijn gedreven, nemen de lead en beperken de belasting op jouw organisatie tot een minimum. Onze Kennisexperts kunnen de Energie-audit voor jouw organisatie uitvoeren en conform de eisen van de EED rapporteren. Vervolgens kunnen zij ook helpen met of adviseren over de te nemen maatregelen. Dit traject kunnen wij ook volledig op afstand (remote) uitvoeren. Neem contact op en we vertellen je graag alles over de mogelijkheden.

In 2023 start de volgende EED ronde!

Als auditplichtige onderneming dien je uiterlijk vier jaar na de deadline van de voorgaande auditronde de Energie-audit uit te voeren. De officiële deadline van de tweede audit ronde was 1 december 2019. Organisaties, die voor het eerst auditplichtig waren, moesten het auditrapport indienen voor 31 december 2020. De derde energie-audit ronde start 1 juli 2023. De deadline voor de derde ronde is gesteld op 31 december 2024. Echter, heb je de voorgaande ronde de audit eerder ingediend dan de deadline?  Dan dien je ook deze ronde het audit verslag eerder in te dienen dan de deadline. Tel vier jaar op bij de datum van indienen. Dat is jouw deadline voor de derde ronde. Hulp nodig bij de EED Energie-audit? Onze consultants verzorgen de audit vóór de nieuwe deadline, stellen de rapportage op conform de eisen en helpen met het indienen bij de RVO.  

Energie-audits
Vrijstelling EED Energie-audit
 • Als de organisatie beschikt over een gecertificeerd energiemanagementsysteem volgens ISO 50001.
 • Als de organisatie beschikt over een gecertificeerd milieumanagementsysteem ISO 14001 met een CO2-reductiemanagement certificaat.
 • Als de organisatie beschikt over een erkend duurzaamheidskeurmerk. Erkende duurzaamheidskenmerken zijn o.a. CO2 Prestatieladder, EarthCheck en Green Key met PLUS module.

Whitepapers

EED Energie-audit

Energie-audits
 • Welke organisaties moeten voldoen aan de EED plicht?
 • Doel en werking Energie-audit
 • Deadline Energie-audit

Energiebesparings- en Informatieplicht

Klimaat
 • De energiebesparingsplicht
 • De informatieplicht
 • Deadline en werking energiebesparings- en informatieplicht

Beslisboom wetgeving energiebesparing 2023

Klimaatdoelen 2030

Wie, wat, hoe en wanneer:

 • Energiesparings- en informatieplicht
 • Onderzoeksplicht
 • EED auditplicht

Veelgestelde vragen

Wat is een Energie-audit?

De Energie-audit helpt bij het creëren van bewustwording ten aanzien van energieverbruik en om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie. Beheersing van energie verbruik wordt dus steeds belangrijker binnen organisaties; vanuit kostenbesparing en als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid.

Een Energie-audit bestaat uit een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen inclusief vervoer, een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden, een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar en een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Als EED Energie-audit plichtige onderneming dien je uiterlijk vier jaar na de eerste audit de volgende Energie-audit uit te voeren.

Wat is EED?

EED staat voor de Europese Energie Efficiency Richtlijn. Deze EED richtlijn is in 2012 vastgesteld en heeft tot doel om minder energie te verbruiken in Europa. De richtlijn bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Wanneer ben ik EED Energie-audit plichtig?

Heeft de organisatie meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is deze organisatie, volgens de Europese Energie Efficiency Directive (EED), verplicht om periodiek een Energie-audit uit te (laten) voeren en in te dienen bij het bevoegd gezag.

Wanneer ben ik vrijgesteld van EED?

Organisaties zijn volledig vrijgesteld van de verplichting om een EED Energie-audit uit te voeren indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 

EED plichtig en onderdeel van een internationaal concern?

Valt jouw organisatie onder een (internationaal) concern? Voor het bepalen of de onderneming in Nederland EED-auditplichtig is, moet je uitsluitend kijken naar het Nederlandse deel van het concern. Het gaat om het aantal FTE, de omzet en het balanstotaal binnen de Nederlandse vestiging(en) van het concern. Jouw organisatie dient dan te registreren voor het volledige concern, in de Energie-audit rapportage wordt over alle Nederlandse vestigingen gerapporteerd.

Nieuwsgierig hoe onze Kennisexperts te werk gaan?

In 2020 hebben we een webinar georganiseerd over de meest gestelde vragen bij EED Energie-audit trajecten. De Q&A kan je hier lezen. Het webinar is ook volledig terug te kijken, zie hieronder.