Onze diensten

CO2 Prestatieladder

Het instrument dat organisaties stimuleert CO2 bewust te handelen

Het aantal organisaties dat gecertificeerd is conform de CO2-Prestatieladder is de laatste jaren sterk gegroeid. In 2010 waren er slechts 12 organisaties gecertificeerd, op 1 januari 2021 waren dit maar liefst 1140 organisaties. De CO2-Prestatieladder stimuleert om CO2-bewust te handelen. Niet alleen met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij het uitvoeren van projecten. De organisatie kan dus zowel een bedrijfs- als een projectcertificatie verwerven. Een CO2-managementsysteem volgens de CO2-Prestatieladder helpt organisaties om structureel CO2 te reduceren.

Laat Cuccibu jouw organisatie begeleiden

Onze Consultants kunnen jouw organisatie helpen bij het bewust omgaan met energieverbruik en CO2-uitstoot. Op een pragmatische manier helpen we jouw organisatie groeien en verbeteren waardoor het gewenste niveau op de Prestatieladder wordt behaald. Wil je weten hoe we dat doen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

CO2 verminderen
Voordelen CO2 Prestatieladder
 • Energiebesparing en terugdringen CO2 uitstoot
 • Kostenbesparing
 • Gunningsvoordeel, fictieve korting bij aanbestedingen
 • Continue verbetering

Whitepapers

De CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder
 • Wat is de CO2 Prestatieladder?
 • Toelichting op de verschillende treden.
 • De voordelen van certificeren.

CO2-neutraal ondernemen

CO2 neutraal ondernemen
 • 5 tips om te starten met CO2-neutraal ondernemen
 • CO2-reductiemanagement
 • Inspirerende voorbeelden

Stappenplan: Net-Zero in 2030

Whitepaper Omgevingswet
 • Praktische stappenplan
 • Bijdragen aan CO2 reductie doelen

Praktisch en integraal aan de slag met duurzaam ondernemen

Integrale aanpak MVO
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als integraal onderwerp binnen de organisatie.
 • De rol van de duurzaamheidsmanager.
 • Tips van Kennisexpert Lonneke om aan de slag te gaan.

Veelgestelde vragen

Wat is de CO2 Prestatieladder?

De CO2 Prestatieladder is een tool om CO2-bewust te handelen. Niet alleen met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij het uitvoeren van projecten. De organisatie kan dus zowel een bedrijfs- als een projectcertificatie verwerven. Een CO2-managementsysteem volgens de CO2-Prestatieladder helpt organisaties om structureel CO2 te reduceren.

Hoe werkt de CO2 Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 treden. De behaalde trede geeft aan in hoeverre een organisatie bewust omgaat met energieverbruik en CO2-uitstoot. Scoort een organisatie tot en met niveau 3, dan is er enkel aandacht voor de uitstoot binnen de eigen organisatie. Scoort een organisatie op trede 4, dan richt de organisatie zich tevens op innovatie en CO2-reductie in de keten. Op niveau 5 worden de gekozen ambitieuze doelstellingen ook daadwerkelijk binnen de sector gerealiseerd. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar proces optimalisatie door verduurzaming.

Hoe wordt de CO2 Prestatieladder getoetst?

Organisaties die zijn gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder worden jaarlijks door een certificerende instelling getoetst. Er wordt daarbij gekeken naar eisen vanuit vier invalshoeken:

 • Inzicht: Het gaat hier om de CO2-Footprint en de energiestromen;
 • Reductie: Het gaat hier om het ontwikkelen van beleid en ambitieuze doelstellingen om de CO2-reductie daadwerkelijk te realiseren;
 • Transparantie: Het gaat hier over het structureel vormgeven van de interne- en externe communicatie over het CO2-beleid;
 • Participatie: Het gaat hier over het deelnemen aan initiatieven in/uit de keten/sector met betrekking tot CO2-reductie.

Wat is de meest actuele versie van de CO2 Prestatieladder?

Op dit moment is versie 3.1 van de CO2 Prestatieladder de meest actuele versie. Deze versie is in juni 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen die destijds zijn doorgevoerd lees je hier.

Naar verwachting komt er binnenkort een nieuwe revisie op het handboek van de CO2 Prestatieladder (Handboek 4.0).