Onze diensten

Whitepapers

Toon alles

Kwaliteit Whitepapers

ISO 22000, de internationale voedselveiligheidsnorm

Voedselveiligheid
 • Het doel, de doelgroep en voordelen van ISO 22000
 • Inhoud van de norm
 • HACCP onderdeel van de norm

ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement

Whitepaper ISO 9001
 • Wat is ISO 9001?
 • De voordelen van ISO 9001
 • Opbouw norm en certificatie

Kwaliteitsmanagement volgens ISO 13485

Whitepaper ISO 13485
 • Het doel van ISO 13485
 • Overeenkomsten en verschillen met ISO 9001
 • Het certificatieproces

Interne- en externe audits

Externe audits
 • Waarderend auditen
 • Risk Based Auditing
 • Brown Paper Audits

Arboveiligheid Whitepapers

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Whitepaper RI&E
 • Uitleg over de RI&E.
 • Verplichting en actualiteit RI&E.
 • Toelichting op de nieuwe eisen in 2022.

Safety Culture Ladder

Veiligheidsladder
 • Uitleg Safety Culture Ladder
 • Toelichting op de verschillende treden
 • Toelichting op de externe audit

Milieu & Energie Whitepapers

Duurzaamheidsrapportage volgens de Europese richtlijnen CSRD en ESRS

CSRD
 • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
 • European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • Verplichting tot Duurzaamheidsrapportage.
 • Hoe kan je je voorbereiden?

ISO 14001, dé internationale standaard voor milieu

Milieumanagementsysteem
 • Implementatie milieumanagementsysteem
 • Milieuaspecten en -effecten
 • Levenscyclusperspectief
 • Overzicht wet- en regelgeving

Beslisboom wetgeving energiebesparing 2023

Klimaatdoelen 2030

Wie, wat, hoe en wanneer:

 • Energiesparings- en informatieplicht
 • Onderzoeksplicht
 • EED auditplicht

De Omgevingswet

whitepaper omgevingswet
 • Alles over de Omgevingswet.
 • De wijzigingen op een rijtje.
 • Effect en impact op organisaties.

Stappenplan: Werken aan en met de SDG's

SDG in relatie certificatieschema's
 • Praktisch stappenplan
 • Bijdragen aan de VN Sustainable Development Goals als onderdeel van de bedrijfsvoering

Stappenplan: Net-Zero in 2030

Whitepaper Omgevingswet
 • Praktische stappenplan
 • Bijdragen aan CO2 reductie doelen

Praktisch en integraal aan de slag met duurzaam ondernemen

Integrale aanpak MVO
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als integraal onderwerp binnen de organisatie.
 • De rol van de duurzaamheidsmanager.
 • Tips van Kennisexpert Lonneke om aan de slag te gaan.

De CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder
 • Wat is de CO2 Prestatieladder?
 • Toelichting op de verschillende treden.
 • De voordelen van certificeren.

CO2-neutraal ondernemen

CO2 neutraal ondernemen
 • 5 tips om te starten met CO2-neutraal ondernemen
 • CO2-reductiemanagement
 • Inspirerende voorbeelden

MVO Prestatieladder

Whitepaper MVO prestatieladder
 • Uitleg over normschema MVO Prestatieladder
 • Toelichting op de verschillende treden
 • Uitleg over de vernieuwde 2020 versie

ISO 50001 voor Energiemanagement

Omgevingswet

ISO 14001 met CO2 Reductiemanagement

tooling

EED Energie-audit

Energie-audits
 • Welke organisaties moeten voldoen aan de EED plicht?
 • Doel en werking Energie-audit
 • Deadline Energie-audit

Energiebesparings- en Informatieplicht

Klimaat
 • De energiebesparingsplicht
 • De informatieplicht
 • Deadline en werking energiebesparings- en informatieplicht

Informatiebeveiliging Whitepapers

NIS2 in vogelvlucht

richtlijn
 • Wat is de NIS2-richtlijn?
 • Welke organisaties vallen onder de richtlijn?
 • Wat zijn de verplichtingen?

ISO 27001:2022 - wijzigingen, overgangstermijn en transitie

herziening norm
 • ISO 27001:2022, dé norm voor informatiebeveiliging
 • De wijzigingen in de hoofdnorm en Annex A op een rijtje
 • Inzicht in de overgangstermijn
 • Voorbereiden op de transitie audit

Pentest: hoe goed is de beveiliging van jouw IT omgeving?

Certificatieschema pentest
 • Wat is een pentest?
 • Aanpak en techniek pentesten
 • De meerwaarde van het uitvoeren van een pentest

Stappenplan NEN 7510

Informatiebeveiligingsnormen zorg
 • Stappenplan informatiebeveiliging in de zorg volgens PDCA Cyclus.
 • Van uitvoeren nulmeting tot incidentenafhandeling.
 • Ondersteuning QSN.

Business Continuity Management en Business Continuity Plan

BCM en BCP
 • Wat is Business Continuity Management (BCM)?
 • Hoe stel je een Business Continuity Plan (BCP) op?
 • Certificeren op bedrijfscontinuïteit.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Whitepaper BIO
 • Wat is de BIO?
 • Drie basisbeveiligingsniveaus
 • Indeling BIO, rollen en verantwoordelijkheden

TISAX, het label voor de automotive

Informatiebeveiliging automobielindustrie
 • Ontstaan TISAX label
 • Aanvragen TISAX label
 • TISAX versus ISO 27001

ISO 27002, wijzigingen en nieuwe beheersmaatregelen

whitepaper nieuwe versie ISO 27002
 • Een vernieuwde ISO 27002
 • De doorgevoerde wijzigingen
 • De 11 nieuwe beheersmaatregelen

Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten

Whitepaper ABDO
 • Toelichting Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten
 • Te Beschermen Belang en Beveiligingsfunctionaris
 • ISO 27001 versus ABDO

De verschillende ISAE verklaringen

Informatiebeveiliging assurance
 • ISAE 3402 / SOC 1
 • ISAE 3000 / SOC 2
 • Voordelen ISAE

AVG, de Europese privacywetgeving

QSN blog
 • Uitleg AVG
 • Toelichting op persoonsgegevens
 • Belangrijke aandachtspunten

Stappenplan Informatiebeveiligingsbewustzijn

Gezond & Veilig Werken
 • Stappenplan om het informatiebeveiligingsbewustzijn binnen jouw organisatie in kaart te brengen.
 • Tips om het informatiebeveiligingsbewustzijn te verhogen.

NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg

Referentie veiligheidsregio Kennemerland
 • Toelichting toepassingsgebied
 • Verschillende onderdelen NEN 7510 norm
 • Vernieuwde versie

ISO 20000-1 voor Service Management Systeem

9001 certificering
 • Doel Service Management Systeem
 • Inzetbaarheid norm
 • Wijzigingen vernieuwde versie

ISO 22301 voor Business Continuity

actualiteiten en ontwikkelingen
 • Doel aandacht voor bedrijfscontinuïteit
 • Onderdelen van de ISO 22301 norm
 • Verplichte documentatie

ISO 27017 & ISO 27018 voor Cloud Security

Privacy
 • Verschil tussen ISO 27017 en ISO 27018
 • Indeling van de normschema’s
 • Link met ISO 27001

ISO 27701 voor Privacy-informatiemanagement

Cloud Security Management
 • Doel en inzetbaarheid van ISO 27701
 • Link met ISO 27001
 • Toelichting op aansluiting met AVG

Risicomanagement Whitepapers

Uitleg over de Management Review

whitepaper MR
 • Definitie Management Review
 • De eisen vanuit de norm
 • Tips van de expert voor het uitvoeren van de Management Review

Risicomanagement volgens ISO 31000

Risicomanagement
 • Toelichting op begrip risicomanagement
 • Onderdelen ISO 31000 norm
 • Toepassingsmogelijkheden