Onze diensten

Q&A Webinar EED Energie-audit

Vraag en antwoord

Kan ik het webinar terugkijken?

Ja dit kan:

Maakt het voor de EED Energie-audit uit wie eigenaar is van het pand?

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als je een huurpand gebruikt, dien je de EED Energie-audit uit te voeren over de energiestromen, waar je als huurder invloed op hebt. Denk daarbij aan de activiteiten die bij de dienstverlening horen. Dit geldt ook wanneer je een huurder bent van een multitenant pand en maandelijks een all-in prijs betaald. Het is dan waarschijnlijk niet makkelijk om het energieverbruik te achterhalen bij de eigenaar, maar advies is wel om vast te leggen wat jullie kunnen doen om te besparen. Ondanks een eigenaar van een gebouw het zelf niet gebruikt, kan deze eigenaar wel audit plichtig zijn voor de gebouwschil. Denk dan aan de ramen, daken en spouwmuren. Denk ook aan de verantwoordelijkheid over de gemeenschappelijke installaties zoals airconditioning, verwarming en de lift. Belangrijk om altijd het huurcontract erbij te nemen wie welke verantwoordelijkheden heeft tot onderhoud en investeringen. Ann geeft meer toelichting in het webinar, je kan dit terugluisteren, spoel door naar 28:15.

Kunnen wij onze energieleverancier verplichten om verbruik gegevens per jaar te verstrekken?

Nee dit kan je niet verplichten. Als organisatie mag je zelf de maandrekeningen optellen. Ook is het mogelijk om slimme meters te installeren, waardoor dit wel direct inzichtelijk wordt. Je dient namelijk in de energie-audit een totaal verbruik aan energiestromen weer te geven.

Is het doorvoeren van de erkende maatregelen voldoende?

Nee. Erkende maatregelen zijn maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar op korter. De RVO eist echter dat je verder kijkt, ook naar maatregelen voor de middellange- en lange termijn. Dit gaat dus zelfs over maatregelen zonder einddatum, bijvoorbeeld voor de levensduur van installaties. Ann geeft meer toelichting over dit onderwerp in het webinar. Spoel het webinar door naar 37:38.

Wat valt er in- of buiten de scope van een EED Energie-audit?

Het is belangrijk om naar de basisvoorwaarden te kijken. Welke energiestromen en significante energiegebruikers zijn er van toepassing? Indien de organisatie bijvoorbeeld in meerdere landen vestigingen heeft, hoeft alleen naar het Nederlandse deel van het concern gekeken te worden. Woon-werk verkeer valt buiten de scope. Ann geeft meer toelichting over de scope in het webinar. Open het webinar en spoel door tot 33.40.

Wij hebben al een energiezuinig pand met energielabel A. Wat zijn de consequenties als je geen maatregelen treft?

Hoogst waarschijnlijk zijn al veel erkende maatregelen getroffen. Toch gaat het om meer dan alleen de maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld ook over gedrag. Je kan wel een energiezuinig pand hebben, maar als iedereen het licht ’s nachts aan laat staan, gaat er alsnog iets mis. Kijk dus juist wat je als onderneming toch blijvend kan reduceren aan verbruik. Ook worden maatregelen vaak in een bepaalde periode terugverdiend. Organisaties die niet voldoen aan de Informatieplicht zijn in overtreding op de Wet Milieubeheer.

Waar kan ik het formulier voor de informatieplicht vinden?

De informatieplicht moet worden ingevuld in het eLoket. Dit is een online portaal, waar de relevante erkende maatregelenlijst in gekozen kan worden. De informatieplicht is ook vierjaarlijks. Lees meer over de energiebesparings- en informatieplicht in onze whitepaper.