Onze diensten

Akkoord wetsvoorstel elektronisch gegevensuitwisseling in de zorg

Datum: 30-04-2021

De ministerraad heeft op 23 april 2021 ingestemd met het wetvoorstel elektronisch gegevensuitwisseling in de zorg. De basis voor dit wetsvoorstel stamt al uit 2018, toenmalig minister Bruno Bruins beloofde de zorg de elektronische gegevensuitwisseling te gaan versnellen. Het voorstel is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 7 juni 2022 vond een mondeling overleg plaats tussen de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de minister van VWS over de gegevensuitwisseling in de zorg.

Eenheid van taal

Binnen de zorg worden gegevens nog vaak op papier, per fax of met dvd’s uitgewisseld. Dit heeft veel nadelen, naast de hoeveelheid werk bestaat er meer kans op vermijdbare fouten. Met deze nieuwe wet moet er eenheid van taal ontstaan. Dat wil zeggen dat alle zorgverleners op dezelfde manier gegevens gaan vastleggen. Denk hierbij aan de vaktermen die worden gebruikt. Ook moeten de ICT-systemen aan dezelfde eisen gaan voldoen om informatie uit te wisselen.

Doelen wet elektronisch gegevensuitwisseling in de zorg

De wet gaat verplicht stellen dat zorgverleners medische gegevens elektronisch uitwisselen. Omdat er binnen de zorg veel complexiteit is, komt er een aanpak per zorgproces. Er is een start gemaakt met vier gegevensuitwisselingen, namelijk:

  • Basisgegevensset Zorg (informatie over bijv. bloeddruk of allergieën)
  • Beelduitwisselingen (hart- of MRIscans)
  • Artsen en Apothekers (digitale receptenverkeer)
  • Verpleegkundige Overdracht (duidelijkheden bij overdracht van bijv. ziekenhuis naar verpleeghuis)

Om de volgende stap te kunnen realiseren is eenheid van taal en techniek noodzakelijk

Op de hoogte blijven over deze ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Akkoord wetsvoorstel elektronisch gegevensuitwisseling in de zorg