Onze diensten

Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten

Datum: 03-06-2021

Organisaties die werkzaamheden uitvoeren voor Defensie kunnen in het bezit raken van gevoelige informatie. Denk hierbij aan informatie die gevoelig is voor de nationale veiligheid of spionage. Deze informatie kan staatsgeheim zijn en de Nederlandse staat of bondgenoten schade aanbrengen. Bijvoorbeeld via ICT-middelen, communicatieapparatuur, infrastructuur, wapensystemen en documentatie. Bij deze opdrachten doet de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) onderzoek naar de beveiliging van een bedrijf.

ABDO 2019

Organisaties die werkzaamheden uitvoeren voor Defensie moeten voldoen aan de Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019). De MIVD controleert of een bedrijf zich houdt aan de ABDO. Organisaties met een ABDO-status, moeten verplicht een Beveiligingsfunctionaris in dienst hebben. Deze functionaris is verantwoordelijk voor alle beveiliging van gerubriceerde informatie binnen het bedrijf. Medewerkers die toegang hebben tot gerubriceerde informatie, krijgen een screening. Ook is deze Beveiligingsfunctionaris het aanspreekpunt voor de MIVD.

Vernieuwde versie ABDO 2019

In 2020 is een vernieuwde versie van de ABDO gepubliceerd. De 2017 versie is vervangen door de 2019 variant. Er zijn in deze variant 11 nieuwe eisen toegevoegd, 4 eisen hebben een nieuwe nummering gekregen en er zijn 24 eisen waar een wijziging in is doorgevoerd.

Hulp nodig?

Onze Kennisexperts helpen jouw organisatie graag bij het voldoen aan de ABDO eisen. Meer informatie ontvangen over onze aanpak? Wij kunnen bijvoorbeeld helpen met een GAP-analyse, verbeterplannen, pre-audits, procedures en processen en het opleiden/inwerken of overnemen van de rol van Beveiligingsfunctionaris. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Bron: Defensie

vernieuwde versie ABDO

Whitepaper

Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten

Whitepaper ABDO
  • Toelichting Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten
  • Te Beschermen Belang en Beveiligingsfunctionaris
  • ISO 27001 versus ABDO