Onze diensten

Boete bij geen of onvolledige RI&E

Datum: 07-04-2023

Sinds 1994 geldt een wettelijke verplichting voor organisaties om een arbobeleid te voeren. De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is de basis van dit beleid. De RI&E is een nulmeting die in kaart brengt hoe gezond en veilig werken binnen de werkomgeving van de organisatie is geregeld en welke risico’s er zijn. Op basis van de resultaten wordt een plan van aanpak opgesteld met passende maatregelen om de risico’s te verkleinen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het opstellen en uitvoeren van een RI&E is opgenomen in Artikel 5 van de Arbowet en dus verplicht voor iedere werkgever met medewerkers in dienst. Via het steunpunt RI&E (www.rie.nl) kan je hier meer informatie over vinden.

Beleidsregels boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of organisaties beschikken over een RI&E en plan van aanpak. De focus ligt daarbij op beschikbaarheid, compleetheid en actualiteit. Werkgevers die geen of een onvolledige RI&E hebben kunnen een boete krijgen. Voor sommige overtredingen volgt een directe boete, voor andere volgt eerst een waarschuwing of een eis tot naleving. De hoogte van de boete wordt bepaald op basis van de Beleidsregels boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving en is afhankelijk van diverse factoren. De overtredingen zijn ingedeeld in zeven verschillende categorieën normbedragen, die variëren van €340 tot en met €13.500. Deze normbedragen zijn het uitgangspunt voor werkgevers met 500 of meer werknemers. Naast de normbedragen is ook de bedrijfsgrootte nog van invloed op de hoogte van de boete. Hoe kleiner het bedrijf, hoe hoger het percentage waarmee het normbedrag wordt gecorrigeerd. Daarnaast zijn er factoren die de boete kunnen verhogen of matigen. Voor het ontbreken van een RI&E bij een organisatie met meer dan 500 werknemers volgt er een boete van maximaal €4500. Is er geen plan van aanpak aanwezig? Dan is de RI&E onvolledig en wordt er voor organisaties met meer dan 500 werknemers een boete opgelegd van maximaal €3000.

Hulp nodig?

Heeft jouw organisatie hulp nodig bij het opstellen of actualiseren van een RI&E en bijbehorend plan van aanpak? Onze consultants helpen graag! Neem contact met ons op voor meer informatie over onze aanpak. Daarnaast hebben we ook een whitepaper en QSN How to video beschikbaar over de Risico-Inventarisatie en Evaluatie.

Contact

Bronnen: NEN, Nederlandse Arbeidsinspectie, Steunpunt RIE

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Download whitepaper

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Whitepaper RI&E
  • Uitleg over de RI&E.
  • Verplichting en actualiteit RI&E.
  • Toelichting op de nieuwe eisen in 2022.