Onze diensten

Boetes niet naleven Arbowet omhoog

Datum: 26-02-2019

In 2018 had maar liefst 55% van alle Nederlandse bedrijven geen verplichte RI&E. Staatsecretaris Van Ark vindt een score van 45% zeer onder de maat, actie is benodigd. Het is van belang dat maatregelen worden genomen waardoor werkgevers een grotere inspanning gaan leveren om te voldoen aan de Arbowet.

De boetes die organisaties krijgen bij het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. Daarnaast krijgt het toezichthoudend orgaan, de inspectie SZW, de bevoegdheid om direct een boete op te leggen. Tot op heden was het alleen mogelijk om in eerste instantie een waarschuwing te geven of eis te stellen.

De volgende boetes zijn vastgesteld voor het niet naleven van de Arbowet:

  • Geen RI&E beschikbaar geeft een boete van €4.500.
  • Geen bijbehorend Plan van Aanpak beschikbaar geeft een boete van €3.000.

Voorafgaand was de boete voor een ontbrekende RI&E €3.000, de boete voor geen bijbehorend Plan van Aanpak betrof €750.

Naast het uitdelen van boetes worden door het ministerie van SZW de volgende actiepunten genoemd:

  • Ministerie SZW start het programma, Eerlijk, Gezond en Veilig werken, wat moet resulteren in een betere naleving van de Arboregels en meer aandacht voor Preventie.
  • Kleine organisaties krijgen meer voorlichting over het uitvoeren van een RI&E.
  • Werkgevers(organisaties) moeten ook de achterban gaan wijzen op het belang van de RI&E inclusief bijbehorend Plan van Aanpak.

Wil jouw organisatie meer weten over gestructureerde manieren waarop aandacht kan worden gegeven aan het onderwerp Arbo en Veiligheid? Of hebben jullie hulp nodig bij het opstellen van een RI&E met Plan van Aanpak? Neem contact op en we vertellen graag alles over de mogelijkheden.

Contact

Bron: rijksoverheid.nl

RI&E