Onze diensten

Circulaire economie, alle grondstoffen hergebruiken in 2050

Datum: 07-02-2019

De Overheid wil graag dat de Nederlandse economie in 2050 circulair is. Hiervoor zijn initiatieven opgestart met het bedrijfsleven en is er in 2016 gestart met een rijksbreed programma “Circulaire Economie”. Onderdeel van het programma is het grondstoffenakkoord waarin afspraken staan om de Nederlandse economie in 2050 volledig op herbruikbare grondstoffen te laten draaien.

Wat is de circulaire economie?

In de circulaire economie is het hergebruiken van producten en grondstoffen belangrijk, met andere woorden producten en grondstoffen niet zomaar weggooien maar kijken of deze producten of onderdelen nog hergebruikt kunnen worden. Een goed voorbeeld van hergebruik is de kringloopwinkel, waarbij gebruikte spullen nog een 2e kans krijgen. Maar ook recyclen is een onderdeel van de circulaire economie waarbij we materialen opnieuw gebruiken. Denk maar aan recyclen van plastic nadat we het gescheiden hebben, daar worden weer nieuwe materialen als kratten, verpakkingen en zelfs truien van gemaakt. Dit betekent dat in een circulaire economie de makers van producten bij het ontwerp al rekening houden met hergebruik van grondstoffen. Ook apparaten worden bijvoorbeeld zo ontworpen, dat deze makkelijker gerepareerd kunnen worden en bij einde levensduur de onderdelen hergebruikt kunnen worden. Maar binnen een circulaire economie wordt ook rekening gehouden met de leefomgeving, bijvoorbeeld door het voorkomen van zwerfafval op straat en in de natuur. Eigenlijk is een circulaire economie een economie waarin afval niet bestaat, afval wordt de nieuwe grondstof!

VodafoneZiggo wil evolueren tot geheel circulair

Diverse opdrachtgevers van QSN zijn bezig met het evolueren tot een geheel circulaire onderneming. Bijvoorbeeld ook onze opdrachtgever VodafoneZiggo. Binnen deze organisatie ligt de focus op de elektronica die de klanten afnemen en die de medewerkers gebruiken. Aan het einde van de levenscyclus van elk apparaat zamelt de organisatie het in en gunt het een tweede kans. Klanten die mobiele producten afnemen bij VodafoneZiggo worden financieel gestimuleerd om de oude smartphone terug te verkopen. Ook stimuleert de organisatie klanten zowel op de mobiele als vaste markt, om de verpakkingen van producten te hergebruiken. Binnen de eigen organisatie recyclet VodafoneZiggo 100% van alle afgedankte apparatuur. Desktops, laptops, accu’s, smartphones, tablets, toetsenborden, printers… niets gaat de vuilnisbak in. Daarbij werken de medewerkers zoveel mogelijk papierloos. VodafoneZiggo medewerkers verzenden de documenten in de regel online en lezen deze bij voorkeur op computerschermen of tablets. Daarnaast draagt VodafoneZiggo zorg voor een gescheiden afvalinzameling.

Waarom wordt circulaire economie zo belangrijk?

Grondstoffen worden steeds schaarser door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Uiteindelijk zullen er geen grondstoffen meer zijn en is het noodzakelijk dat grondstoffen hergebruikt gaan worden. Ook de afvalberg neemt toe en afval in zee resulteert in ‘plastic soup’, dit afval heeft weer veel effect op het klimaat.

Wie doen er mee?

De overheid werkt nu al samen met burgers en bedrijven aan het verminderen en hergebruiken van afval. Een voorbeeld is het verbod op gratis plastic tasjes in winkels, hierdoor nemen we een eigen tas mee naar de winkel. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de consumenten vaak of altijd een eigen tas mee neemt naar de winkel. Maar ook het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om grondstoffen te gaan hergebruiken. Voorbeelden zijn koffiedik als voedsel voor oesterzwammen, PET-flessen in het wegdek, OV fiets recycle, lease jeans, etc.

Niet alleen in Nederland, circulair denken gaat de hele wereld rond

Nederland kan de aarde niet helemaal alleen circulair maken. Daarom worden er wereldwijd ook stappen ondernomen naar een nieuwe, meer duurzame economie. Wereldwijd zijn afspraken gemaakt, die zijn vast gelegd in de Sustainable Development Goals. Hierin wordt o.a. gestreefd naar de halvering van de wereldwijde voedsel verspilling, duurzame productie­ en consumptiepatronen, armoedebestrijding, duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal en uiteraard afvalreductie, waaronder de bestrijding van zwerfvuil op zee, de zogenaamde ‘plastic soup’.

Tot slot nog enkele tips om als consument circulair te handelen

 • Gebruik geen plastic tassen of flesjes en neem je eigen herbruikbare tas en waterfles mee.
 • Lever je afval gescheiden in.
 • Eet minder vlees, dan hoeft er ook minder water, voer, kunstmest en brandstof te worden gebruikt om het te produceren.
 • Voorkom voedselverspilling door op maat te koken, op maat in te kopen en restjes in te vriezen.
 • Lever elektrische apparaten in: een oud mobieltje bevat kostbare metalen.
 • Koop producten
  tweedehands, ook oude telefoons en tablets worden steeds vaker hersteld en vernieuwd voor de verkoop.
 • Koop kleding die lang meegaat en niet na drie keer wassen is versleten.
 • Repareer je stofzuiger of ander elektrisch apparaat in plaats van hem te vervangen.
 • Als je gaat verbouwen, maak dan iets nieuws van je bouwafval. Een oude laminaatvloer doet het prima als tuintafel.
 • Deel spullen die je niet vaak gebruikt (bijvoorbeeld een cirkelzaag, een partytent of hogedrukspuit) via een deelplatform in plaats van ze zelf aan te schaffen.

Wat doe jij of wat doet jouw organisatie al om circulair te worden? We horen het graag!

Sustainable Development Goals

Bronnen:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie
www.circulairondernemen.nl
www.milieucentraal.nl