Onze diensten

CO2 Reductiemanagement met ISO 14001

Datum: 08-02-2018

Certificatieschema

Het certificatieschema ‘CO2-reductiemanagement met ISO 14001’ is gepubliceerd in de maand november 2017. Dit certificatieschema is vooral interessant voor organisaties die verplicht zijn om in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een zogenaamde energieaudit uit te voeren en daarvoor niet vrijgesteld zijn.

Toepasbaar

Het certificatieschema ‘CO2-reductiemanagement met ISO 14001’ is bedoeld voor organisaties die willen aantonen dat de reductie van CO2-emissies met voldoende diepgang is ingevuld binnen het milieumanagementsysteem. De inhoud van het certificatieschema is afgestemd op de eisen die aan deze energieaudit worden gesteld.

Certificeren

Wanneer een organisatie voldoet aan de eisen van dit schema wordt daarvoor door de certificerende-instelling (CI) een apart certificaat afgegeven. Op het certificaat staat aangegeven aan welk ISO 14001-certificaat, het certificaat voor CO2-reductiemanagement is gekoppeld. Het toepassingsgebied en de geldigheidsdatum vermeld op het CO2-reductiemanagement certificaat is gelijk aan het toepassingsgebied en de geldigheidsdatum op het ISO 14001 certificaat.

Certificatieschema op twee niveaus

Binnen het schema CO2-reductiemanagement zijn twee niveaus te onderscheiden namelijk ”niveau 1: Energiemanagement” en “niveau 2: CO2-management”.  Zowel organisaties met een certificaat op niveau 1 als op niveau 2 voldoen aan de eisen gesteld in de EU Energy Efficiency Directive (EED) ten aanzien van de uitvoering van een energieaudit. Voorwaarde is dat de scope van het certificaat en het managementsysteem ook betrekking heeft op de organisatie en activiteiten die onder de EED-verplichting vallen. Het is aan de Omgevingsdienst om dit vast te stellen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vestiging van een organisatie zelfstandig gecertificeerd is voor ISO 14001, terwijl de EED-verplichting van toepassing is voor de optelsom van alle vestigingen van de organisatie.

QSN helpt jouw organisatie graag verder! Onze consultants komen met een praktische aanpak die aansluit op jouw organisatie en zorgen ervoor dat het managementsysteem aan dit certificatieschema voldoet.

Contact

Bronvermelding: www.SSCM.nl

CO2 reductiemanagement