Onze diensten

Conceptnormen Circulaire Economie

Datum: 03-11-2022

Europa moet in 2050 circulair en klimaatneutraal zijn. Ook de Nederlandse overheid streeft dit na. Dat wil zeggen een economie waarin zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, producten en grondstoffen worden hergebruikt en waarin afval niet bestaat. ISO zet zich in voor de transitie van de huidige lineaire naar een circulaire economie en publiceert drie internationale conceptnormen voor Circulaire Economie. 

ISO CD 59004

De eerste conceptnorm is ISO CD 59004 ‘Circular Economy – Terminology, Principles and Framework for Implementation’. Het document definieert het concept Circulaire Economie. Het beschrijft Circulaire Economie als het economische systeem dat een systematische aanpak hanteert om een circulaire stroom van hulpbronnen, te behouden of er waarde aan toe te voegen en tegelijkertijd bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Het zorgt voor een gemeenschappelijke taal. Daarnaast bevat het document richtlijnen voor het implementeren van circulariteit in de bedrijfsvoering. 

ISO CD 59010

De tweede conceptnorm is ISO CD 59010 ‘Circular Economy – Guidelines on business models and value networks’. Dit document beschrijft circulaire business modellen die helpen bij de overgang van een lineair naar een circulaire bedrijfsvoering. Organisaties bepalen een scope en identificeren tekortkomingen en kansen voor verbetering. Aan de hand daarvan kan de bedrijfsvoering worden aangepast. 

ISO CD 59020

De laatste conceptnorm is ISO CD 59020 ‘Circular EconomyMeasuring and assesing circularity’. Dit document biedt een methode om circulariteit op verschillende niveaus te meten en te beoordelen. Het raamwerk kan worden gebruikt om de effectiviteit van circulaire acties te bepalen en biedt organisaties inzicht in de mate van circulaire volwassenheid. 

Ontwikkeling normen

Belanghebbende partijen hadden tot 12 juli 2022 de mogelijkheid om commentaar en input te leveren. ISO verwacht dat ze eind 2022 deze commentaren hebben verwerkt. In 2023 kan er gestemd worden op de conceptversies. ISO hoopt in 2024 de normen te kunnen publiceren.

Zelf aan de slag?

Met jouw organisatie bijdragen aan een Circulaire Economie? Ga aan de slag met het praktische stappenplan van Kennisexpert Lonneke: Net-Zero in 2030. Download het stappenplan hieronder.

Circulaire Economie

Download whitepaper

Stappenplan: Net-Zero in 2030

Whitepaper Omgevingswet
  • Praktische stappenplan
  • Bijdragen aan CO2 reductie doelen