Onze diensten

De CO2-prestatieladder is vernieuwd

Datum: 17-09-2020

De CO2-Prestatieladder 3.1 versie is in juni 2020 gepubliceerd. Het gaat om dezelfde versie uit 2015, met dezelfde eisen. De toelichting op die eisen is wel aangepast. Hierdoor is de norm efficiënter en beter leesbaar geworden. Ook is het doel om meer aandacht te geven aan projecten waarbij opdrachtgevers en bedrijven samenwerken aan CO2-reductie. Op een rijtje de belangrijkste wijzigingen:

Efficiënter en beter leesbaar

Er zijn teksten geschrapt en aangepast om de toelichtingen begrijpelijker en duidelijker te maken.

Interne controles

In de voorgaande versie werden drie interne controles genoemd, namelijk; de interne audit, de zelfevaluatie en de interne onafhankelijke controle. In de vernieuwde 3.1 versie is enkel interne audit opgenomen. De zelfevaluatie is wel nog steeds raadpleegbaar op de website van SKAO, de onafhankelijke controle is ook geborgd vanaf het tweede niveau.

Aansluiten op ISO

Ook is er getracht om de CO2-Prestatieladder beter te laten aansluiten op de ISO certificaten. Bij de aspecten interne audits en directiebeoordeling is de vergelijking gemaakt met ISO systemen en de tekst hierop aangepast.

Communicatie met aanbestedende dienst

Het is belangrijk om intern en extern actief te communiceren. In de vernieuwde versie is extra nadruk gelegd op actief communiceren met de belangrijkste stakeholder, de aanbestedende dienst.

Projectdossier

In de 3.1. versie wordt het projectdossier geïntroduceerd. Door dit projectdossier wordt meer inzicht en transparantie gegenereerd. Er wordt in dit dossier bijgehouden wat de grootste energiestromen zijn en welke acties worden ondernomen om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Het projectdossier is een hulpmiddel en biedt handvatten om de administratie op projecten in te richten. Ook moet dit dossier helpen om bij vergelijkbare projecten inzicht te hebben in gebruikte oplossingen en maatregelen.

Puntenindeling emissie inventaris en -verificatie

De puntenindeling tussen normeisen 3.A.1 en 3.A.2 m.b.t. emissie inventarisatie en verificatie is aangepast. Bij de voorgaande versie kozen veel organisaties om alleen eis 3.A.1. te halen, dit is door deze wijziging niet meer mogelijk. Organisaties moeten voldoen aan beide eisen om de totaalscore kunnen halen.

Steekproef op projecten

Organisaties die willen certificeren conform de CO2-Prestatieladder moeten de certificerende instelling een lijst geven met lopende projecten die zijn verkregen met gunningsvoordeel. Deze verplichting was er al. In de vernieuwde 3.1. versie moet deze lijst worden ingediend in een nieuwe inlogomgeving van SKAO.

Overgang naar 3.1 versie

Er is een overgangstermijn tot 22 december 2020. Vanaf 22 december 2020 worden alle audits uitgevoerd op basis van de 3.1. versie. Tot die tijd kunnen organisaties nog zelf beslissen of de 3.0 of 3.1 versie wordt getoetst.

Hulp nodig?

Wil jouw organisatie certificeren conform de CO2-Prestatieladder? Of zijn jullie al gecertificeerd maar moeten jullie de overstap naar 3.1 nog maken? We helpen graag. Neem contact op, we plannen graag een vrijblijvend adviesgesprek.

Contact

Bronnen: SKAO wijzigingsdocument & TUV

vernieuwde CO2-prestatieladder