Onze diensten

De MD22 in de VCA norm

Datum: 21-10-2019

Door de schemabeheerder SSVV voor VCA is per 1 januari 2019 besloten dat op VCA 2017/6.0 de MD22 van toepassing is. De MD22 is niet van toepassing op de oude VCA norm 2008/5.1. De MD22 brengt de volgende veranderingen met zich mee:

RI&E naast de functie RI&E

Er wordt getoetst of er ook een actuele en goedgekeurde Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) aanwezig is. Het gaat hier niet meer om alleen een functie RI&E, met enkel de operationele risicovolle werkzaamheden en bijbehorende beheersmaatregelen. Vanuit de RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Het is niet verplicht om alle verbetermaatregelen uit het Plan van Aanpak te hebben uitgevoerd voor de externe hercertificatie. Wel moet deze actueel en aantoonbaar beoordeeld zijn.

Melden VGM incidenten

Er was al een verplichting vanuit de wet- en regelgeving om VGM incidenten te melden bij de Inspectie SZW. In de MD22 staat tevens opgenomen dat jouw organisatie ook de certificerende instelling, zonder vertragingen, moet informeren. Bespreek met de certificeerde instelling hoe deze melding precies moet worden gedaan.

De scope moet alle operationele producten, diensten en activiteiten bevatten

Waarbij het in het verleden mogelijk was om bedrijfsaspecten uit te sluiten, is dat nu niet meer mogelijk. Alle operationeel gerelateerde VGM-aspecten moeten worden beheerst.

Hulp nodig?

Moet jouw organisatie de overstap naar VCA 2017/6.0 nog maken? Onze gedreven consultants helpen graag. Neem contact op en we vertellen je alles over de mogelijkheden.

Contact

MD22