Onze diensten

De nieuwe High Level Structure

Datum: 26-05-2021

De High Level Structure (HLS) staat voor een gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle managementsysteemnormen. Door NEN is gewerkt aan een herziening van deze HLS. Deze heeft naast inhoudelijke veranderingen ook een nieuwe naam gekregen. De nieuwe publicatie heet ‘Harmonized Structure’ (HS). Er is voor deze naam gekozen omdat het beter past bij het doel. De managementsystemen zijn door de HS meer in harmonie met elkaar.

Inhoudelijke veranderingen

Er zullen geen grote, inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden bij de herziening van HLS naar HS. Sommige punten worden wat concreter gemaakt en bij andere punten is er juist meer eigen invulling door de organisatie mogelijk. Een aantal veranderingen zijn:

 • Scope van de Management System Standards (MSS)
  De scope wordt meer georiënteerd vanuit een doel van het MSS en de implementatie daarvan. MSS zijn de ISO-normen met een HLS (wordt HS).
 • Termen en definities 
  De termen en definities zijn essentieel in de normen en de managementsystemen. Daarom wordt meer gestuurd op het opnemen van de termen en definities in de managementsystemen en niet meer naar de verwijzingen. Dit moet resulteren in meer duidelijkheid en transparantie.
 • Behoefte en verwachtingen stakeholders 
  Het identificeren van de afzonderlijke behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden worden belangrijker. Het zal niet de bedoeling zijn om van alle stakeholders deze verwachtingen en behoeften in kaart te brengen. Het is aan de organisaties om hierin een keuze te maken, inclusief onderbouwing van die keuze.
 • Verandermanagement (Management of Change)
  Dit onderdeel is voor alle MSS gelijk getrokken. Dit is in de huidige situatie nog niet het geval.
 • Gedocumenteerde informatie
  Met de HS is het niet meer noodzakelijk om alle informatie gedocumenteerd te hebben in strikte formats, alleen wanneer dit nodig is. Het format van de documentatie is irrelevant geworden.
 • Verbeteringen
  Met de HS wordt verwacht dat de focus meer zal komen te liggen op preventieve verbeteringen, in tegenstelling tot het leren van fouten. Verbeteringen worden vooraf geïdentificeerd en opgenomen.

Gevolgen managementsysteemnormen

De wijzigingen zijn van belang voor alle ISO-normen met een HLS. Voorbeelden van deze normen zijn ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001. Bij de volgende herziening van deze normen moeten zij de aangepaste HS overnemen.

Altijd up-to-date?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Bron: Webinar over de “Harmonized Structure” (HS) door NEN

Herziening HLS