Onze diensten

De nieuwe Omgevingswet, deel 7

Datum: 19-11-2020

Op zoek naar het artikel over de Energie-investeringsaftrek? Klik hier.

Eerder informeerde we je al in deel 1, 2, 3, 4, 5 en 6 over de voortgang van de nieuwe Omgevingswet. Volgens de nieuwe voortgangsbrief over de Omgevingswet is de wet- en regelgeving van de Omgevingswet zo goed als af. Om 1 januari 2022 klaar te zijn, werken alle betrokken partijen door aan de implementatie van de Omgevingswet.

Invoeringsspoor

Onlangs is het Invoeringsbesluit Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. Zeer binnenkort wordt de Invoeringsregeling Omgevingswet bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook de Aanvullingsbesluiten liggen op schema. Zodra deze in het Staatsblad zijn gepubliceerd, kunnen ook de bijbehorende Aanvullingsregelingen worden vastgesteld. De Tweede Kamer heeft op 9 november de ‘Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de Omgevingswet’ behandeld.

DSO

De techniek van de DSO wordt getoetst door externe partijen. De DSO moet in eerste instantie de Omgevingswet gaan ondersteunen bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Vervolgens kunnen andere functionaliteiten worden ontwikkeld. Het ziet er naar uit dat de implementatie van de DSO uitdagend is, maar hoogstwaarschijnlijk wel haalbaar en realistisch. Het is nu belangrijk dat er veel wordt geoefend met het vullen van het DSO.

Halfjaarrapportages

Overheden moeten voor 1 januari 2022 in ieder geval aan minimaal 5 eisen voldoen. Per enquête wordt periodiek onderzocht in hoeverre de overheden zijn met de inwerkingtreding. Resultaten zijn te raadplegen in halfjaarrapportages.

Altijd op de hoogte?

Wil je meer weten over de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet, Infomil

omgevingswet