Onze diensten

De rol van de bedrijfsarts bij Gezond & Veilig Werken

Datum: 29-07-2021

ISO 45001 is de norm voor Gezond & Veilig Werken binnen een organisatie. Bedrijfsartsen hebben hier ook een grote rol bij. Hij/zij kan, naast de Arbodienst, ondersteunen bij het inregelen van preventieve maatregelen om een gezonde en veilige werkomgeving voor de medewerkers te creëren. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn een voorlichting en instructie geven, arboveiligheid op de agenda zetten tijdens werkoverleg en mensen tijdig aanspreken op onveilig gedrag. Een organisatie kan verschillende prikkels krijgen om investeren in preventieve maatregelen. De belangrijkste prikkel is de kosten. Ook de zorgplicht zoals deze is opgenomen in de Arbowet, optimale inzetbaarheid, tevredenheid werknemers en zelfs imago kunnen bijdragen aan deze investering. Onlangs is er een Webinar gegeven over de rol van de bedrijfsarts bij Gezond en Veilig Werken. We zetten de belangrijkste punten voor je op een rijtje.

Verplichting Arbodienst

Het is in Nederland voor organisaties volgens de Arbowet verplicht om een Arbodienst te hebben. Dit kan zowel intern als extern geregeld worden. Uitgangspunt van deze wet is de zorgplicht. Hieronder vallen Gezond & Veilig Werken, preventie van beroepsziekten en verzuimbegeleiding.
Daarnaast staan ook het samenwerken met verschillende Arbospecialisten, de toegang tot een bedrijfsarts, second opinion en het melden van beroepsziekten beschreven.

Een bedrijfsarts kan een organisatie ondersteunen bij preventie van beroepsziekten, het herkennen van werk gebonden gezondheidsproblemen en vroege interventie. Beroepsziekten treden op tijdens of na (jarenlange) blootstelling aan bepaalde geluiden, lichten of stoffen. Dit kan ook nog jaren na de laatste keer van blootstellen ontstaan.  Hierbij kan je denken aan gehoorproblemen na constante blootstelling aan veel geluid of gezondheidsklachten na blootstelling aan gevaarlijke stoffen als asbest. In Nederland is 30% van het ziekteverzuim werk gerelateerd. Het is dus aan te raden om met een bedrijfsarts over vroege interventie te spreken en dit op te laten nemen in het contract.

Risico inventarisatie & evaluatie

De risico inventarisatie & evaluatie is de kern waar iedere bedrijfsarts naar vraagt. Hierin staan namelijk de risico’s beschreven waardoor eventuele beroepsziekten kunnen ontstaan. Er zijn drie verschillende thema’s te onderscheiden als het gaat om beroepsziekten:

  • Fysieke belasting: zwaar tillen, repeterende werkzaamheden etc.
  • Psychosociaal risico: pesten, trauma’s, rolonduidelijkheid, onrechtvaardigheid etc.
  • Specifieke risico’s: fysische agentia als lawaai, straling, trillingen, koude, hitte en druk maar ook blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

In de risico inventarisatie & evaluatie neem je op welke beroepsziekten zich voor kunnen doen binnen de branche en organisatie. Ook noteer je de beroepsziekten die aanwezig zijn binnen de organisatie. Een bedrijfsarts kan in overleg met een preventiemedewerker de arbeidsrisico’s wegen. Daarnaast kan een bedrijfsarts werk gerelateerde diagnostiek regelen en een verdiepend onderzoek uitvoeren om te zien of terugkeer in het eigen werk mogelijk is.

Ontstaan beroepsziekten

Hoe ontstaan beroepsziekten binnen een organisatie? Er kunnen veel verschillende oorzaken zijn voor het ontstaan van beroepsziekten, onder andere door een falend Arbobeleid, onhandig/onzorgvuldig handelen door de werknemer of bij kwetsbare werknemers met bijvoorbeeld een allergie.

Het is belangrijk dat de adviestaak goed wordt uitgevoerd door de bedrijfsarts. Het komt geregeld voor dat het gesprek tussen de bedrijfsarts en werknemer weinig diepgang heeft en oppervlakkig blijft. Zorg dat de bedrijfsarts zijn tijd nuttig besteed en jouw organisatie helpt met het in kaart brengen van werk gebonden klachten.

Melden beroepsziekten

Een bedrijfsarts is verplicht tot het melden van beroepsziekten. Dit moet gemeld worden bij het centrum voor beroepsziekten. Deze melding vindt anoniem plaats. Vervolgens wordt er door het centrum gekeken in welke branche deze beroepsziekte plaats vinden en welke arbeidsbelasting hieraan gekoppeld is. Ook wordt gekeken of het een zeldzame beroepsziekte is of dat er een trend zichtbaar is.

Jaarlijks gaat er een rapport naar de tweede kamer en staatssecretaris met alle meldingen van de beroepsziekten. Deze informatie wordt gebruikt voor het nieuwe beleid. Organisaties kunnen met nieuw beleid meer/beter preventieve acties ondernemen om beroepsziekten te verminderen.

Hulp nodig?

Wil je meer weten over de rol van een bedrijfsarts binnen de organisatie? Of hulp nodig bij het opzetten, implementeren of verbeteren van een Gezonde en Veilige werkplek? Onze Consultants helpen je graag verder! Neem vrijblijvend contac op.

Contact

Bron: Webinar Rol bedrijfsarts bij gezond en veilig werken (SCCM)

rol bedrijfsarts