Onze diensten

De vernieuwde arbeidsomstandighedenwet

Datum: 28-06-2017

Wat gaat er veranderen?

Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde arbeidsomstandighedenwet volledig in werking. De arbeidsmarkt verandert en duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. De regering wil door het introduceren van deze vernieuwde arbeidsomstandighedenwet de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening versterken, meer preventie in het bedrijf van de werkgever en randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeteren.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Open spreekuur: Iedere medewerker heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een open spreekuur of arbeidsomstandigheden spreekuur.
  • Vrije toegang werkvloer: De bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld om elke werkplek te bezoeken.
  • Second opinion: Indien een medewerker twijfels heeft over het advies van de begeleidende bedrijfsarts heeft hij/zij het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • Aanpassing RI&E: De herziening van de arbeidsomstandighedenwet vraagt om een aanpassing van de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Bedrijven moeten hun RI&E tijdig op een paar punten updaten.
  • Grotere medewerkersbetrokkenheid: De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol binnen de organisatie.
  • Duidelijkere rol preventiemedewerker: De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol binnen de organisatie.
  • Basiscontract arbodienstverlening: Er dient een basiscontract beschikbaar te zijn m.b.t. de arbodienstverlening. De Inspectie SZW kan organisaties zonder basiscontract beboeten.

Overgangsperiode

Voor lopende contracten met de arbodienstverleners geldt een overgangsrecht van een jaar. Toch is het verstandig om het contract tijdig onder de loep te nemen. In 2020 zal een evaluatie plaatsvinden over de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet.

Samenwerking QSN

QSN helpt jouw organisatie graag verder! Onze consultants komen met oplossingen die aansluiten op de organisatie en aan de normen voldoen. Meer weten? Wij vertellen graag meer!

contact

Bron: http://arbo-online.nl/nieuwe-arbowet-en-arbobesluit-per-1-juli-2017/

vernieuwde arbeidsomstandighedenwet