Onze diensten

De vernieuwde norm voor energiemanagementsystemen, ISO 50001:2018

Datum: 05-11-2020

ISO 50001 is een internationale norm die zich richt op het systematisch beheersen en verbeteren van energieprestaties. Doordat een organisatie haar energieprestaties helder heeft, ontstaat een duidelijk beeld over de besparingsmogelijkheden en bijbehorende kosten.

De vernieuwde norm

De vernieuwde ISO 50001:2018 norm voor energiemanagementsystemen is in augustus 2018 gepubliceerd. Deze vernieuwde ISO norm is nu ook gebaseerd op de zogenaamde ISO High Level Structure (HLS) en daarmee in lijn met onder andere de ISO normen 14001 (milieu) en 9001 (kwaliteit).

Overgangsperiode

Organisaties met een bestaand ISO 50001-certificaat op de voorgaande versie, hebben tot 21 augustus 2021 om de overgang te realiseren. Dit betekent dat certificaten op basis van de ISO 50001:2011 vanaf 21 augustus 2021 niet meer geldig zijn. Certificatie-instellingen zijn verplicht om vanaf 21 februari 2020 alle certificatie-audits uit te voeren op basis van de ISO 50001:2018. Na deze datum mogen ook geen certificaten op basis van de ISO 50001:2011 worden verstrekt.

Enkele belangrijke wijzigingen

Ten aanzien van het energiemanagementsysteem zijn er verschillende specifieke wijzigingen in de vernieuwde norm opgenomen. Hieronder worden alvast enkele vermeldingswaardige wijzigingen meegegeven.

  • Het is niet toegestaan om energietypen binnen het toepassingsgebied (4.3) en de begrenzingen van het energiemanagementsysteem uit te sluiten;
  • Betreffende de normeis “6.3 Energiebeoordeling” is het nu noodzakelijk om het proces te verduidelijken met betrekking tot de belangrijke energiegebruikers, ten behoeven van een meer logische ‘flow’ en daaraan gekoppelde criteria;
  • Ten aanzien van de normeis 6.4 “Energieprestatie-indicatoren’’ moet de organisatie met behulp van vastgestelde energieprestatie-indicatoren (EPI’s) een verbetering van de energieprestaties kunnen aantonen.
  • Indien relevante variabelen de energieprestaties aanzienlijk beïnvloeden, dient de organisatie conform de normeis 6.5 de verplichte energiebaseline te normaliseren om wijzigingen in de energieprestaties te vergelijken.
  • Vanuit de normeis 8.3 “Inkoop” wordt voor de organisatie uitdrukkelijk geëist dat de benodigde specificaties worden opgesteld voor het inkopen van apparatuur en diensten, maar nu ook voor het inkopen van energie.

ISO 50001 verplicht?

Een aantal landen stellen ISO 50001 certificering verplicht. In Nederland is dat (nog) niet het geval, maar de eisen op het gebied van energieverbruik zullen de komende jaren alleen maar strenger worden. Wel zijn de energieaudits verplicht in het kader van de reductiedoelstellingen van de overheid op basis van de EU Energie Efficiency Directive (EED). Wanneer een organisatie ISO 50001 gecertificeerd is, kan deze organisatie worden vrijgesteld.

Certificeren?

De norm is toe te passen op kleine- en grote organisaties in alle branches die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren. Voor de organisaties die al veel aandacht aan het energieverbruik geven van het integreren van energiemanagement in een milieumanagementsysteem een beperkte inspanning zijn.

Wil je meer informatie over de ISO 50001 norm of verder praten over de mogelijkheden om invulling te geven aan de ISO 50001 norm? Neem contact op!

Contact

Bron: SSCM en DNV-GL

ISO 50001:2018