Onze diensten

Economische activiteiten EED energie-audit

Datum: 23-06-2023

Op zaterdag 1 juli 2023 start officieel de derde EED ronde. Grote ondernemingen met een 250 of meer FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, dienen online een EED energie-audit rapport in te dienen bij de Rijkdienst Ondernemend Nederland (RVO). Maar wist je dat, naast grote ondernemingen, ook instellingen met economische activiteiten EED audit plichtig kunnen zijn?

Wat is een economische activiteit?

Een economische activiteit is het aanbieden van goederen of diensten aan derden op de markt. Een overheid kan haar publieke taak uitvoeren door middel van economische activiteiten. Bijvoorbeeld het ophalen van huishoudelijk afval. Dat is een publiekrechtelijke taak van de gemeente. Als de gemeente deze taak laat uitvoeren door een derde partij, dan is er sprake van een economische activiteit. Als er sprake is van een economische activiteit dan dient de instelling zich te houden aan de Wet Markt en Overheid, welke zijn opgenomen in de Mededingingswet.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) publiceerde op 27 februari 2014 een lijst met voorbeelden economische activiteiten markt en overheid. Hierin staan economische activiteiten die overheden kunnen uitvoeren. De lijst is gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk en zeker niet volledig. Het is een hulpmiddel voor overheden bij het inventariseren van economische activiteiten door overheden.

Wet Markt en Overheid

De doelstelling van de Wet Markt en Overheid is om zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en particuliere ondernemingen. Desbetreffende gedragsregels bestaan uit: integrale kosten doorberekenen, bevoordelingsverbod, gegevensgebruik en functiescheiding. De regels zijn van toepassing op overheidsorganisaties zoals:

  • Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
  • Zelfstandige bestuursorganen met een publiekrechtelijke status.
  • Gemeenschappelijke regelingen die geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben.

EED-auditplicht

Of een decentrale overheid voldoet aan de definitie van een grote onderneming hangt af van:

  • Het aantal werknemers dat de economische activiteit uitvoert;
  • De omzet die gegeneerd wordt met de economische activiteiten;
  • Het bijbehorende balanstotaal.

Als deze cijfers boven de grenswaarden van een grote onderneming uitkomen, dan is de gemeente auditplichtig voor de inrichtingen waar economische activiteiten plaatsvinden.

Een onderwijsinstelling valt onder de EED-auditplicht als het totaal van de economische activiteiten boven de grenswaarden van een grote onderneming ligt. Regulier onderwijs is geen economische activiteit. Maar scholen die bijvoorbeeld nascholing, cursussen, trainingen of bedrijfsopleidingen aanbieden concurreren met andere aanbieders van commerciële opleidingen. In dat geval voert een onderwijsinstelling een economische activiteit uit.

Ook woningcorporaties kunnen EED-auditplichtig zijn door het uitvoeren van activiteiten die niet onder de DAEB vallen. De kerntaak van de woningcorporaties is in de Woningwet omschreven en betreft Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Hulp nodig?

Heeft jouw instelling economische activiteiten en moet je voldoen aan de EED-auditplicht? Wij helpen graag bij het uitvoeren van de audit en het indienen van de rapportage bij de RVO. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@qsn.nl of 0252-547000.

Bron: RVO, Gedragsregels Wet Markt en Overheid (europadecentraal) en Voorbeelden economische activiteiten markt en overheid (ACM.nl)

economische activiteiten