Onze diensten

Een duurzame voorsprong bij aanbestedingen?

Auteur: Lonneke van Harrewijn
Datum: 03-07-2020

Met een goedgekeurd EED verslag is jouw organisatie al een heel eind op weg naar trede 3 van de CO2 Prestatieladder. Dé norm waarmee jouw organisatie in aanbestedingen een gunningsvoordeel heeft ten opzichte van de concurrenten. Heeft jouw organisatie recent een EED verslag ingediend bij de RVO en is deze door hen goedgekeurd? Dan zijn al veel stappen gerealiseerd voor het behalen van trede 3 van de CO2 Prestatieladder. Certificering tegen deze norm levert bij aanbestedingen een (fictief) gunningsvoordeel op ten opzichte van concurrenten. Los hiervan is de CO2 Prestatieladder norm een goede invulling van aantoonbaar duurzaam bezig zijn met energie- en CO2 besparing binnen de bedrijfsvoering van jouw organisatie, en waar mogelijk in de keten.

Een EED Energie-audit verslag is een 4-jaarlijkse oefening waarbij het inzicht in het energieverbruik, inclusief transport en zakelijk vervoer moet worden gerapporteerd en daarbij worden energiebesparende maatregelen beschreven. De CO2 Prestatieladder vraagt om dit jaarlijks te registreren en te monitoren. De besparingsmaatregelen moeten worden gekoppeld aan ambitieuze besparingsdoelstellingen, die ook al in het EED verslag zijn opgenomen. Om zoveel mogelijk mensen te informeren over de doelstellingen, de maatregelen en de behaalde resultaten is interne- en externe communicatie van groot belang. Op deze manier kan je ook anderen, binnen of buiten de keten, inspireren om ook met CO2 reductie en energiebesparing aan de slag te gaan!

Energie- en CO2 besparing kan soms een lastige opgave zijn. Waarschijnlijk denk je dat alles al is gedaan wat er binnen het bereik ligt. Daarom is het van belang om deel te nemen aan branche- of keteninitiatieven. Laat je inspireren en leer van anderen om gezamenlijk tot mooie resultaten te komen.

Is jouw organisatie al gecertificeerd tegen ISO 9001, ISO 14001 of ISO 50001? Of denken jullie er misschien over na? Het integreren van de eisen van de CO2 Prestatieladder in het gecertificeerde managementsysteem is een logische keuze. Zo sla je meer vliegen in één klap.

Heb je vragen, wil je meer weten over dit onderwerp of er mee aan de slag? Wij helpen graag! Je kan bij QSN o.a. terecht voor advies en ondersteuning bij;

  • Energie-audits met EED verslag.
  • CO2 Prestatieladder implementatie en begeleiding tot certificatie.
  • Advies, implementatie en begeleiding tot certificering voor ISO 9001, ISO 14001 en ISO 50001
  • Advies, implementatie en begeleiding tot certificering voor normen op het gebied van informatiebeveiliging, business continuïteit en arbeidsomstandigheden.
aanbestedingen

Wij helpen graag!

Contact