Onze diensten

Eenheid etiketten brandblussers

Datum: 02-09-2020

Er komt eenheid in etiketten brandblussers. Zodra er onderhoud is gepleegd aan een brandblusser wordt er een geel etiket op de brandblusser geplakt. Op dit etiket staat o.a. de datum van het onderhoud en wanneer het volgende onderhoud moet plaatsvinden. Er zijn momenteel twee normontwerpen (NEN 2559 en NEN 2659) gepubliceerd om deze etiketten gelijk te maken voor draagbare- en verrijdbare brandtoestellen. De voorgestelde wijzigingen zijn;

  • Etiketten voor jaarlijks onderhoud;
  • De houdbaarheidsdatum van de blusstof;
  • Uitgebreid onderhoud en revisie;
  • Niet gebruiksklaar.

Deze nieuwe etiketten gaan ook gelden voor brandslanghaspels (NEN 671-3) en droge blusleidingen (NEN 1594).

In de NEN 2659 wordt tevens de term REOB uit de normteksten gehaald. In de praktijk wil dit zeggen dat ook andere deskundige personen (die wel voldoen aan de eisen uit bijlage E) het onderhoud mogen uitvoeren, zonder dat de REOB certificatie zijn waarde verliest. Op deze manier wordt eenheid gerealiseerd in de normteksten voor verrijdbare brandblustoestellen en de normteksten voor draagbare brandblustoestellen. Verder wordt de normtekst over halonblussers geschrapt. Er wordt aangenomen dat deze blussers niet meer voorkomen. Ook zijn er redactionele verbeteringen toegelicht.

Het is mogelijk om commentaar te leveren op de normontwerpen tot 1 november 2020. Dit kan via de website www.normontwerpen.nen.nl

Op de hoogte blijven over wijzigingen in wet- en regelgeving? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 

Bron: NEN.nl

eenheid etiketten brandblussers