Onze diensten

Einde overgangsperiode nieuwe arbowet

Datum: 22-02-2018

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. Voor lopende contracten met de arbodienstverleners geldt een overgangsrecht van een jaar. Voorkom boetes en zorg dat voor 1 juli 2018 de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Waarom een nieuwe Arbowet?

De arbeidsmarkt verandert en duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. De regering wil door het introduceren van deze nieuwe Arbowet de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening versterken, meer preventie in het bedrijf van de werkgever en randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeteren.

 Wat zijn de wijzigingen?

  • Basiscontract arbodienstverlening: Er dient een basiscontract beschikbaar te zijn m.b.t. de arbodienstverlening. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners.
  • Open spreekuur: Iedere medewerker heeft recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken via bijvoorbeeld een open spreekuur of arbeidsomstandigheden spreekuur.
  • Vrije toegang werkvloer: De bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld om elke werkplek te bezoeken om goed inzicht te verkrijgen in de belastbaarheid van het werk en de arbeidsomstandigheden.
  • Second opinion: Indien een medewerker twijfels heeft over het advies van de begeleidende bedrijfsarts heeft hij/zij het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. De kosten zijn voor de werkgever.
  • Grotere medewerkersbetrokkenheid: De benoeming van de preventiemedewerker moet met instemming van de OR of PVT plaatsvinden. Daarnaast worden de bedrijfsartsen en andere arbodeskundigen in gelegenheid gesteld om overleg te voeren met de werknemersvertegenwoordiging.
  • Duidelijkere rol preventiemedewerker: De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
  • Aanpassing RI&E: De herziening van de arbowet vraagt om meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeid gerelateerde gezondheidsklachten. De RI&E moet daar op worden aangepast.

Inspectie SZW

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) krijgt door deze nieuwe Arbowet meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen. In 2020 zal een evaluatie plaatsvinden over deze nieuwe Arbowet.

Samenwerking QSN 

Vragen of meer weten? QSN helpt jouw organisatie graag verder! Onze consultants komen met oplossingen die aansluiten op jouw organisatie. Neem contact met ons op!

Contact

Bronvermelding: factsheet nieuwe Arbowet, Ministerie SZW

overgangstermijn arbowet