Onze diensten

Energielabel C verplicht voor kantoorpanden

Datum: 12-02-2020

Minimaal energielabel C voor kantoren die groter zijn dan 100 m2. Dat is de verplichting voor deze kantoorpanden per 1 januari 2023. Het bevoegd gezag, in de meeste gevallen de gemeente, treedt als handhaver op.

RVO heeft uitgezocht in hoeverre organisaties al voldoen aan deze verplichting. In Nederland staan ongeveer 96.000 kantoren, waarvan 62.000 kantoren moeten voldoen aan de energielabel verplichting. Momenteel voldoet 32% van de energielabel C plichtige kantoren aan de minimale eisen. Deze kantoren hebben al een energielabel van C of beter.

Hulp nodig bij het realiseren van energielabel C? Inzicht in de huidige situatie en mogelijkheden is de eerste stap. Wist je bijvoorbeeld al dat de Kennisexperts van QSN veel ervaring hebben met Erkende Maatregellijsten? Op deze lijsten staan maatregelen waarmee je organisatie ook voldoet aan de Wet Milieubeheer, inclusief de eisen vanuit de Energiebesparings- en Informatieplicht.

Kantoorpanden hoeven niet aan deze verplichting te voldoen als:

  • de kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie;
  • de kantoorruimte <50% is van de totale oppervlakte van het gebouw;
  • het gaat om monumenten;
  • het gaat om panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd, of onteigend.

Verder praten? Neem direct contact op.

Contact

Bron: RVO.nl

energielabel C