Onze diensten

Energielabel C verplichting

Auteur: Ann Depoorter
Datum: 23-07-2020

Wist jij al dat in het Klimaatakkoord nieuwe doelstellingen zijn geformuleerd voor de gebouwde omgeving? Binnen Nederland is een van die belangrijke doelstellingen het realiseren van een CO2- arme gebouwde omgeving in 2050.

Met de energielabel C-verplichting voor kantoorgebouwen, per 1 januari 2023, wordt er een belangrijke stap gezet voor het behalen van deze doelstelling. Het aandeel kantoorgebouwen met energielabel C stijgt sinds 2016 namelijk lineair.

Wat valt onder kantoorgebouw?

Maar valt jouw kantoorgebouw onder de term ‘kantoorgebouw’ zoals beschreven in het Bouwbesluit? De verplichting geldt namelijk niet voor o.a.: (er zijn er namelijk meer)

  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties < 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • Een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • De maatregelen die nodig zijn om een acceptabele energie-index te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar;
  • Een monument (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermd stads- en dorpsgezicht.

De RVO stelt een aantal hulpmiddelen ter beschikking om te bepalen of jouw kantoorgebouw ook aan deze energielabel C-verplichting moet voldoen.

Let op, een energielabel heeft altijd maar een geldigheidsduur van 10 jaar!

Wat moet je doen bij energielabel D t/m G?

Kantoren met een geldig energielabel D t/m G kunnen vaak zonder veel bouwkundige ingrepen energielabel C behalen. Momenteel bestaan er verschillende financiële regelingen die organisaties kunnen ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken en gebruik te maken van de natuurlijke momenten. Denk dan aan bijvoorbeeld de Erkende Maatregelenlijst Kantoren welke energiebesparende maatregelen bevat met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Hulp nodig?

Heeft jouw organisatie een energie uitdaging? Hulp nodig bij het ontdekken en realiseren van verduurzamingsinitiatieven? Onze consultants helpen graag. Neem contact op en we vertellen je alles over de mogelijkheden.

Contact

Moet jouw organisatie voldoen aan de EED Energie-auditplicht? Je hebt nog maar tot 31 december 2020. Nieuwsgierig naar onze aanpak? Bekijk onze animatie!