Onze diensten

Green Deal in de zorg

Datum: 29-07-2021

Eerste Green Deal van de zorgsector

In 2015 is de eerste Green Deal van de zorgsector ingevoerd: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’. We zijn inmiddels wat jaren verder en in dit nieuwsartikel behandelen we de ontwikkelingen. Steeds meer zorginstellingen, zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn naar aanleiding van deze eerste Green Deal in de zorgsector gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor duurzaamheid.

De zorgsector wordt op twee manieren geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. De klimaatveranderingen hebben invloed op de gezondheid van de mens. Er zijn bijvoorbeeld meer sterftegevallen tijdens hittegolven en mensen met allergische aandoeningen worden meer geraakt door een langer pollenseizoen. Dit heeft een hogere werkdruk in de zorg als gevolg. Daarnaast draagt de zorgsector ook zelf bij aan milieueffecten en klimaatverandering. Zij is namelijk een van de vervuilers. Uit een onderzoek blijkt dat van alle Nederlandse CO2-uitstoot 7% is te herleiden naar de zorg. Deze CO2-uitstoot is met name te danken aan de gebouwen, ziekenhuizen en instellingen die gas en stroom nodig hebben voor verwarming, licht maar ook voor zware medische apparatuur. Het tegengaan van klimaat- en milieueffecten is dus in het belang van de zorgsector.

Klimaatakkoord en Green Deals

Één Green Deal in de zorgsector was niet voldoende. Door de ontwikkeling van het klimaatakkoord is er nog een Green Deal bijgekomen, namelijk ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Deze Green Deal verduurzaamt de zorgsector op vier essentiële thema’s:

 • De CO2-emissie van de zorgsector terugdringen;
 • Het bevorderen van circulair werken;
 • De hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grond water terugdringen;
 • Het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert.

Voor welke organisaties is het relevant?

De Green Deals in de zorg zijn relevant voor allerlei zorg gerelateerde organisaties. Hierbij kan je denken aan zorginstellingen, ziekenhuizen, omgevingsdiensten maar ook leveranciers van medicijnen. De eerste Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ is door ruim 150 partijen ondertekend.

Het initiatief voor het sluiten van de tweede Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ is genomen door het Milieu Platform Zorgsector, samen met de brancheorganisatie van curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en hun individuele leden. Dit gebeurde op 10 oktober 2018. Inmiddels hebben ruim 200 organisaties, inclusief banken en verzekeraars, zich aangesloten. Daarnaast kunnen zorginstellingen, overheden en instituten aanhaken met hun eigen inbreng. Hiermee laten partijen zien dat ze structureel werken aan verduurzaming in de zorg.

Hoe voldoen aan de Green Deals?

Door het ondertekenen van een Green Deal bevestigt een organisatie/instantie dat zij hun bijdrage willen leveren om de zorg duurzamer te maken. De organisaties schrijven hiervoor hun eigen doelen op in een belofte. Deze beloftes worden pledges genoemd. Organisaties kunnen op elk moment de Green Deals in de zorgsector ondertekenen. Dit kan door simpelweg een mail te sturen naar het programmateam Duurzame Zorg. Vervolgens ontvang je als organisatie de benodigde formulieren om aan de ondertekening mee te doen. Een van deze formulieren is de pledge. De organisatie vult de pledge aan met de eigen doelen en stuurt deze ondertekend retour. Ook kan je een korte video toevoegen waarin je de belofte toelicht.

Inspirerende voorbeelden

Hoe breng je de idealen van de Green Deals in de praktijk? Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van nieuwe transportdozen. Deze dozen zijn 80 millimeter lager zijn dan de oorspronkelijke transportdozen. Hierdoor wordt minder plek in de magazijnen ingenomen en kan er meer dan normaal in een vrachtwagen getransporteerd worden. Dit zorgt voor 5% meer transportdozen die gesteriliseerd worden, waardoor minder chemisch EtO nodig is. Natuurlijk betekent het ook minder afval.

Een ander inspirerend voorbeeld is een operatiejas die voor ruim 50% is gemaakt van hernieuwbaar materiaal. Deze jas is onder andere gemaakt van hernieuwbare pulp. De pulp komt van één soort boom, de western red cedar. Deze boom wordt alleen geoogst in Canada en komt niet uit beschermde regenwouden. Daarnaast zijn er tijdens de productie van deze jas geen meetbare dioxine niveaus aanwezig. Dit is vaak wel het geval bij andere chloorwas processen. Hierdoor kan dit proces als milieu vriendelijk worden aangemerkt.

Naast deze twee voorbeelden zijn er natuurlijk tal van initiatieven die door de zorg genomen kunnen worden om bij te dragen aan duurzaamheid. Initiatieven waar men aan kan denken zijn:

 • Onderzoek naar de mogelijkheden voor het recyclen van afdeklakens;
 • Inzamelen van medicijnresten in daarvoor bestemde afvalbakken en hier intern ook voorlicht over geven aan werknemers;
 • Zorgen dat bij nieuwbouw energie neutraal gebouwd wordt en er geïnvesteerd wordt in duurzame energie, bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen;
 • Gebruik maken van schoon vervoer en het initiëren van een fietsplan;
 • Bewustwording creëren onder de medewerkers, dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een duurzaamheidseminar, het uitdelen van duurzame kerstpakketten of een workshop over duurzame voeding en inkoop;
 • Gebruik maken van duurzame bedrijfskleding;
 • Bij materiaalkeuzes kijken naar de TCO (levensduurcyclus) van het materiaal;
 • Gebruik maken van lokale ondernemers om transportbewegingen te minimaliseren;
 • Binnen 3 jaar de milieuthermometer zorg brons behalen voor minimaal 2 eigendomspanden.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar wat jouw organisatie te wachten staat bij het ondertekenen van de Green Deal? De Consultants van QSN vertellen je graag meer. Neem vrijblijvend contact op via 0252 – 547 000 of info@qsn.nl

Contact

Green Deals zorg