Onze diensten

Het is de week van de RI&E

Datum: 21-09-2020

Van 21 t/m 25 september 2020 is het de week van de RI&E! Voor het Ministerie van SZW is de bekendheid van de RI&E één van de belangrijkste speerpunten. Er is een plan opgesteld om de bekendheid met de RI&E-plicht te vergroten. Daarnaast organiseren brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs voor het zesde jaar op rij speciale activiteiten en acties. Op de website: www.weekvanderie.nl is een activiteitenoverzicht te raadplegen.

In de 2020-editie staat de ondernemer centraal. Om vanuit de belevingswereld van de ondernemer de RI&E op te stellen, wordt gestimuleerd om de RI&E te koppelen aan thema’s die de organisaties bezig houden. Denk daarbij aan werken volgens de coronarichtlijnen (lees ook ons artikel over de NEN-spec), thuiswerken en mantelzorg. Ondernemers weten vaak wel welke thema’s spelen binnen de organisatie. Door een RI&E uit te (laten) voeren, worden ook minder zichtbare risico’s in beeld gebracht. De RI&E geeft een leidraad om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welbevinden te inventariseren. Pas als je weet welke risico’s er zijn kan een passend plan van aanpak worden opgesteld.

Is de RI&E van jouw organisatie nog actueel? De Kennisexperts van QSN geloven in een werkbare RI&E. Geen dik pak papier, maar een praktische RI&E (indien gewenst met foto’s) en hulp en advies voor de opvolging. Wil je meer weten over onze aanpak? Neem contact op.

Contact

Bron: weekvanderie.nl

Arborisico's