Onze diensten

Het levenscyclusperspectief

Datum: 09-12-2020

De (nieuwe) milieunorm

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om bij de organisatie een passend milieubeleid vast te stellen en de uitvoering ervan te borgen. Een belangrijk onderdeel in de milieunorm is het versterken van de ketenbenadering.  Met andere woorden ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers (maar ook uitbestede processen) en afnemers vallen binnen het milieumanagementsysteem. De organisatie dient, binnen het toepassingsgebied, de milieuaspecten te bepalen, die zij rechtstreeks kan beheersen of waarop zij invloed kan op uitoefenen uitgaande van een levenscyclusperspectief.

Levenscyclusperspectief

De ISO 14001 norm beschrijft de term levenscyclus (conform de term “3.3.3” in verband met ondersteuning en uitvoering) als volgt:

“Achtereenvolgende en onderling gekoppelde fasen van een productsysteem (of dienstensysteem), vanaf het verwerven van grondstoffen of het opwekken van natuurlijke hulpbronnen tot de definitieve verwijdering.”

Organisaties moeten bekend zijn met de belangrijkste milieuaspecten binnen alle fasen in de levenscyclus. Bij een levenscyclus gaat het dus om de opeenvolgende stappen in een (product)systeem van grondstoffen tot product, het gebruiken en het afdanken. Op basis van de levenscyclusbenadering wordt bepaald wat de mogelijke ‘milieuwinst’ is, die bij de verschillende partijen in de keten kan worden behaald.

De diverse kenmerkende fase, die binnen de levenscyclus worden onderscheiden, zijn hieronder in het QSN-model weergegeven.

Meer weten of hulp nodig?

Heeft jouw organisatie hulp nodig bij de ISO 14001: 2015 norm? QSN helpt jouw organisatie graag verder. Onze consultants komen met een praktische aanpak die aansluit op jouw organisatie en zorgen ervoor dat het managementsysteem aan de nieuwe milieunorm voldoet. Neem contact met ons op!

contact

levenscyclusperspectief