Onze diensten

Inwerkingtreding Omgevingswet

Datum: 27-09-2022

De komst van de Omgevingswet staat voor de deur. De inwerkingtreding stond gepland op 1 januari 2023 en was uitgesteld naar 1 juli 2023 omdat er meer tijd nodig was voor het oefenen en testen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).  Inmiddels is deze datum ook weer van de baan. Na bestuurlijk overleg is bepaald dat de nieuwe datum voor implementatie van de Omgevingswet 1 januari 2024 gaat worden. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog akkoord gegeven voor deze nieuwe datum. 

Tijdlijn Omgevingswet

De inwerkingtreding staat op 1 juli 2023. Er wordt van organisaties verwacht dat zij tijdig reageren op de komst van de Omgevingswet. Organisaties met ISO 14001 dienen volgens het SCCM, tijdens de eerstvolgende audit, een plan van aanpak beschikbaar te hebben. De norm vereist namelijk dat een organisatie planmatig veranderingen doorvoert. Tijdens een externe audit kan, een half jaar voor inwerkingtreding van de wet, naar dit plan van aanpak worden gevraagd.

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, zijn ook de omgevingsverordeningen van de provincies van kracht. Deze omgevingsverordeningen bevatten alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Organisaties dienen na te gaan welke verordeningen voor hen geldend zijn, zodat zij op 1 januari 2024 kunnen beschikken over een actueel register wet- en regelgeving.  

Met de Omgevingswet wordt er meer decentraal belegd. Dit betekent dat elke gemeente een omgevingsplan zal opstellen en regels per gemeente kunnen daardoor verschillen. Elke gemeente moet voor 1 januari 2027 een omgevingsvisie beschikbaar hebben. Uiterlijk begin 2032 dienen zij een volledig omgevingsplan te kunnen voorleggen. Het omgevingsplan bevat de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Organisaties moeten na inwerkingtreding van de Omgevingswet in de gaten houden, wat de status van de omgevingsvisie en het omgevingsplan bij hun gemeente is. In de tussentijd is er een bruidsschat van toepassing. De bruidsschat omvat alle landelijke regels die na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gedecentraliseerd. Dit biedt duidelijkheid voor burgers en bedrijven en ruimte voor gemeente en waterschappen om de regels om te zetten naar de lokale behoefte. 

Meer weten?

Meer weten over de Omgevingswet? Kennisexpert Ann schreef een uitgebreid whitepaper over dit onderwerp. Download de whitepaper hieronder. Een vraag niet beantwoord? Neem contact met ons op en we helpen je graag verder!

Contact

 

Inwerkingtreding omgevingswet

Whitepaper

De Omgevingswet

whitepaper omgevingswet
  • Alles over de Omgevingswet.
  • De wijzigingen op een rijtje.
  • Effect en impact op organisaties.