Onze diensten

Jaarverslag Inspectie SZW

Auteur: Ann Depoorter
Datum: 28-05-2021

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. In 2020 deed Inspectie SZW maar liefst 15.462 inspecties of onderzoeken. Dat zijn meer inspecties dan in 2019, het aantal lag toen op 11.744. Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt en daarmee voor het werkterrein van de Inspectie SZW. Hieronder delen we een aantal belangrijke ontwikkelingen op basis van het jaarverslag.

Gevolgen coronavirus

In 2020 zijn er in totaal 15.300 meldingen gedaan. Dit was ruim het dubbele van het aantal meldingen in 2019. Van deze meldingen zijn er 7.700 meldingen direct of indirect gerelateerd aan corona. In de meeste gevallen ging het over risico’s rondom Gezond en Veilig Werken.

Vanaf maart 2020 worden bij de Inspectie SZW meldingen gedaan van besmettingsrisico’s en het niet naleven van de coronamaatregelen. De Inspecteurs stimuleren bedrijven om de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) coronaproof te maken. Veel overtredingen rondom corona gaan over het feit dat het besmettingsrisico niet is opgenomen in de RI&E en er onvoldoende maatregelen worden genomen om besmetting te voorkomen. Per 1 december 2020 heeft de Inspectie SZW ook de bevoegdheid gekregen om het werk stil te leggen. Dit is logisch, gezien uit cijfers blijkt dat de werksituatie een behoorlijke bijdrage levert aan (verdere) verspreiding van het virus. Volgens het RIVM gaat het in totaal om 14% van alle traceerbare besmettingen.

Inspectie SZW heeft samen met de NVWA (Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit) en de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) geïnventariseerd welke informatie nationaal en internationaal beschikbaar is om besmetting van werknemers te voorkomen. Op basis daarvan zijn handreikingen voor inspecteurs ontwikkeld. Hiermee kunnen zij beoordelen of de (arbo)zorgplicht goed wordt ingevuld.

Verantwoording per programma

Om de grootste risico’s aan te pakken en een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te behalen, werkt de Inspectie SZW in 17 verschillende programma’s. Deze programma’s zijn onderverdeeld in vier categorieën, namelijk:

 • Sectorprogramma’s
  Sectoren richten zich op een (risicovolle) sector, waarbij het zowel om arbeidsomstandigheden als om eerlijk werk kan gaan. Programma’s in deze sector zijn bijvoorbeeld “Agrarisch & Groen”, “Transport & logistiek” en Zorg.
 • Thematische programma’s
  Deze thema’s richten zich op specifieke onderwerpen die risicovol zijn voor het Inspectiedomein. Voorbeelden van deze programma’s zijn bedrijven met gevaarlijke stoffen en arbeidsuitbuiting maar ook arbeidsdiscriminatie en psychosociale arbeidsbelasting.
 • Stelselprogramma’s 
  Stelselprogramma’s richten zich op een goede werking van een wettelijk stelsel van bevoegdheden en actoren. De programma’s in deze categorie zijn “Markttoezicht & Certificatie” en het programma “Toezicht SUWI (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) en Sociaal Domein”.
 • Meldingenprogramma’s
  Meldingen en verzoeken richten zich op meldingen van arbeidsongevallen en de behandeling van meldingen die bij het inspectieloket binnenkomen. In deze categorie is één van de programma’s “Meldingen, verzoeken en preventie ongezond en onveilig werk”.

In het jaarverslag geeft Inspectie SZW per programma toelichting op de programmadoelstellingen, het effect van corona en de activiteiten en behaalde resultaten in 2020.

Hulp nodig?

Is de RI&E van jouw organisatie al coronaproof? Of heb je andere vragen rondom het verbeteren van Gezond- en Veilig Werken? Onze Consultants helpen je graag verder. Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Contact

Bron: Jaarverslag 2020, Inspectie SZW

Jaarverslag Inspectie SZW