Onze diensten

MedMij label

Datum: 03-11-2021

Steeds vaker helpen wij onze opdrachtgevers bij het aantoonbaar voldoen aan de MedMij spelregels. MedMij is een belangrijke standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens. Dit gaat om de uitwisseling tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling wordt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) gerealiseerd. Hierdoor kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op een centrale plek inzien, beheren en delen. Op deze wijze weet de zorggebruiker wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor er tot de best passende zorg kan worden toegepast.

MedMij label

Het MedMij label mag worden gebruikt door organisaties die aantoonbaar aan de MedMij spelregels voldoen. Dit label mag op de website worden geplaatst. Je komt het tegen op websites en apps met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), maar ook bij leveranciers van informatiesystemen in de zorg. De zorgaanbieders met wie deze leveranciers een overeenkomst hebben mogen ook het MedMij-label dragen. Het MedMij-label laat zien dat wordt voldaan aan de hoge eisen. Deze eisen zijn te lezen in een Afsprakenstelsel, de laatste versie (1.5.0) is op 29 oktober 2021 gepubliceerd. Belangrijke aandachtspunten uit deze Afsprakenset zijn bijvoorbeeld:

  • Architectuur en technische specificaties
  • Normenkader met maatregelen die minimaal moeten worden getroffen
  • Operationele beheerprocessen
  • Periodiek aanleveren van Managementinformatie

Hulp nodig?

Heeft jouw organisatie hulp nodig bij de implementatie van de spelregels? Of een andere uitdaging op het gebied van Informatiebeveiliging? Onze bevlogen Kennisexperts helpen graag. Neem vrijblijvend contact op via info@qsn.nl of 0252-547000.

Contact

Bron: MedMij

MedMij label