Onze diensten

Minder frequent toezicht naleving van Arbowet door certificering

Datum: 06-09-2018

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van geldende wet- en regelgeving op het gebied van omstandigheden voor gezond- en veilig werken. De Inspectie SZW handhaaft daarbij een beleid waarbij organisaties die gecertificeerd zijn conform OHSAS 18001 minder frequent of zelfs helemaal niet worden bezocht voor een inspectie. Organisaties die onder het Besluit Risico Zware Ongevallen vallen, zijn van dit beleid uitgezonderd. Om als organisatie in aanmerking te komen voor de verlichting van de inspectiefrequentie, moet zowel het KvK-nummer als de vestigingsnummers van de gecertificeerde organisatie zijn vastgelegd in de database van SCCM. Het is nog niet formeel bevestigd dat dit beleid ook voor organisaties met een ISO 45001 certificaat wordt toegepast. ISO 45001 is de opvolger van OHSAS 18001.

Voor gestructureerde aandacht voor arbomanagement zijn er certificatienormen. Wij vertellen graag meer over de voordelen en onze praktische aanpak. Neem contact op, wij vertellen graag welke certificering het beste bij uw doelen en organisatie past.

Contact

Bron: SCCM

Naleving arbowet