Onze diensten

Mogelijk uitstel Omgevingswet tot januari 2022

Datum: 26-05-2020

Woensdag 20 mei 2020 hebben alle relevante stakeholders, met betrekking tot de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, een akkoord bereikt. De nieuwe datum is nu gericht op 1 januari 2022. Hiermee wordt extra tijd en ruimte geboden voor een goede invoering van de wet waarbij alle stakeholders zich inzetten voor een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding. Tenslotte biedt dit eenvoudiger en gebruiksvriendelijker stelstel ook duidelijke handvaten die de Overheden nodig hebben voor energietransitie en klimaatadaptatie.

De nieuwe datum wordt na de zomer voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van 1 januari 2022 definitief vastgesteld.

Eerder hebben we je uitgebreid geïnformeerd over deze stelselherziening. Lees hier het nieuwsbericht.

omgevingswet