Onze diensten

Nieuwe wetgeving voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Datum: 20-06-2018

Sinds 21 april 2018 is een Europese Wetgeving van toepassing voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen). Ben je al op de hoogte over de volgende feitjes?

Eisen voor reparaties aan PBM

Reparaties aan PBM mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de betreffende fabrikant. Indien reparaties in eigen beheer zijn, moet daar schriftelijke goedkeuring vanuit de fabrikant op zijn gegeven. Indien zonder toestemming wijzigingen of aanpassingen aan het PBM worden verricht, wordt de organisatie die de reparatie uitvoert juridisch als producent gezien en dus ook als productaansprakelijk. Dit staat in de EU Richtlijn 85/374/EEG en art. 185 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:185 BW). Reparaties nodig voor PBM’s binnen jouw organisatie? Doe dit dan altijd in overleg en met goedkeuring van de fabrikant van het betreffende PBM!

Keuze maken voor de juiste PBM’s

Organisaties dienen vanuit de algemene RI&E een verdieping op de specifieke risico’s te maken waarbij PBM’s worden ingezet. Deze verdieping kan bijvoorbeeld worden gemaakt door een Taak Risico Analyse (TRA). Vanuit hier kan een PBM-profiel worden opgesteld, waarbij de organisatie gaat vaststellen wat specifiek nodig is. Hulp nodig? Onze consultants helpen graag!

Aansluiting met ISO 45001:2018 norm voor gezond en veilig werken

De normelementen 6.1, 7.1 en 8.1 van de ISO 45001:2018 norm (Managementsystemen voor gezond en veilig werken) sluiten goed aan op deze Europese Wetgeving. Organisaties moeten daarbij o.a. acties op risico’s en kansen oppakken en zullen een verdiepende RI&E moeten opstellen voor het bepalen van de meest doelmatige PBM.

Voor gestructureerde aandacht voor arbomanagement zijn er certificatienormen zoals ISO 45001, de Veiligheidsladder en de bekende VCA checklist. Meer weten over de meerwaarde van certificatie en wat QSN daarbij voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!

Contact

Bron: SCCM

Persoonlijke beschermingsmiddelen