Onze diensten

Normen voor elektronische medicatieoverdracht

Datum: 18-11-2022

Om goede zorg te kunnen verlenen, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gezondheidsinformatie van patiënten. Een goede overdracht en beschikbaarheid van gegevens tussen zorgverleners, zowel intern als extern, is daarbij van groot belang. In de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) staat dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in sommige gevallen elektronisch moet verlopen. Het is nu vaak nog zo dat een dossier wordt overgetypt of dat een patiënt of cliënt meerdere keren zijn situatie aan zorgverleners moet uitleggen. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. En dat maakt het voor de patiënt en cliënt veiliger en makkelijker. 

Algemene Maatregelen van Bestuur

De Wegiz is een kader wet met Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Deze AMvB’s geven aan welke gegevensuitwisselingen met welke deadline elektronisch moeten plaatsvinden. In een AMvB kan verwezen worden naar kwaliteitsstandaarden en NEN-normen. De AMvB over medicatieoverdracht binnen de zorg treedt in 2023 als eerste in werking. Voor een goede elektronische medicatieoverdracht zijn vier soorten gegevensuitwisseling nodig. De NEN is ondertussen bezig met de ontwikkeling van normen die aansluiten bij deze gegevensuitwisselingen in de zorg. De vier gegevensuitwisselingen voor medicatieoverdracht zijn:

  • Digitaal voorschrijven en ter hand stellen
  • Medicatie- en toediengegevens
  • Laboratoriumgegevens voor medicatie
  • Contra-indicatie en overgevoeligheden

Er is inmiddels al een norm beschikbaar ten aanzien van elektronische uitwisseling van medicatie, de NEN 7503. Met de ontwikkeling van de tweede norm, NEN 7542, is dit najaar gestart.

NEN 7503 – Beschikbaar vanaf april 2022

NEN 7503 is de norm voor elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie. Deze norm is in april 2022 gepubliceerd en ondersteunt de gegevensuitwisseling ‘Digitaal voorschrijven en ter hand stellen’. Dit is een van de vier gegevensuitwisseling die volgens de meerjarenagenda van de Wegiz prioriteit heeft. NEN 7503 formuleert eisen voor zorgaanbieders om gecertificeerde informatiesystemen voor de verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens zorgvuldig in te zetten en te beheren. Daarnaast stelt de norm eisen waaraan deze systemen moeten voldoen. Ook aan de elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers van medicatievoorschriften en verstrekkers van geneesmiddelen worden eisen gesteld. 

NEN 7542 – In ontwikkeling

NEN 7542 is de norm voor elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens en sluit daarmee aan op de gegevensuitwisseling medicatie- en toediengegevens. Dit najaar is de NEN gestart met de ontwikkeling van deze norm. NEN 7542 focust op de medicatiegegevens die zorgverleners nodig hebben bij het veilig voorschrijven, ter hand stellen en toedienen van medicatie, waarbij het beschikbaar hebben van een medicatieoverzicht of een toedienlijst belangrijke hulpmiddelen zijn.  

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Wegiz en de bijbehorende normen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis niets. Vragen? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder!

Contact

Bron: Gegevensuitwisseling in de zorg

elektronische gegevensuitwisseling