Onze diensten

Ontwikkelingen certificatieschema’s Arboveiligheid

Datum: 23-08-2021

VCA staat voor de veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Dit is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voor VCA-certificatie wordt een organisatie getoetst en gecertificeerd op het VGM-beheersysteem. In 2018 is een nieuwe versie van de VCA-norm gepubliceerd. In een eerder nieuwsartikel deelde we de belangrijkste wijzigingen. In dit artikel staan we stil bij de naderende overgangstermijn en andere certificatieschema’s voor Arboveiligheid.

VCA 2017/6.0

In 2018 is de Raad van Accreditatie akkoord gegaan met de nieuwe versie van VCA, VCA 2017/6.0. VCA is een veelzijdig programma waarbij veilig werken en het aantal arbeidsongevallen verminderen centraal staat. In de nieuwe versie staat beschreven dat uiterlijk 3 jaar en 6 maanden na het uitkomen van deze nieuwe versie alle certificaten op de nieuwe versie gebaseerd moeten zijn. Dit betekent dat uiterlijk oktober 2021, al over 2 maanden, alle certificaten gebaseerd moeten zijn op de VCA 2017/6.0 versie.

VCA vs. ISO 45001

Zowel de VCA als ISO 45001 norm richten zich op het verminderen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk. Veel bedrijven en opdrachtgevers vragen zich af wat de verschillen zijn tussen deze twee normen.

Bij VCA ligt de focus op hoe je veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer moet regelen. VCA is praktisch ingericht en heeft als doel om de systemen van opdrachtgevers en aannemers zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Er is veel aandacht voor concrete hulpmiddelen. Voor opdrachtgevers is hierdoor duidelijk wat een aannemer op de werkvloer minimaal heeft ingeregeld. Daarbij richt VCA zich vooral op de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, hoofdaannemer en onderaannemer.

Bij ISO 45001 ligt de focus op wat je moet regelen, dus het inrichten van een systeem om risico’s op het gebied van Gezond en Veilig Werken te beheersen. Bedrijven zijn vrij in de keuze van de middelen die ze inzetten om Gezond en Veilig Werken te verbeteren. De aandacht gaat vooral uit naar het inrichten, monitoren en evalueren van het beheerssysteem. ISO 45001 is de vervanger van OHSAS 18001 en deze overgang nadert ook het einde van zijn termijn. Certificaten op basis van OHSAS 18001 zijn geldig tot 30 september 2021.

Gecombineerd managementsysteem

VCA is waardevol voor Nederlandse en Belgische bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risicovolle omgeving. VCA is bij de wet niet verplicht maar uit de praktijk blijkt dat steeds meer opdrachtgevers een VCA-certificering vereisen. Dit is een reden voor organisaties om zich op VCA te certificeren. Wanneer een organisatie al een milieu- of kwaliteitsmanagementsysteem heeft volgens ISO 14001 of ISO 9001, wordt er vaak gekozen voor ISO 45001. De ISO-normen zijn opgezet volgens een HS-structuur. Hiermee heeft de organisatie dus al een basis voor het managementsysteem voor Gezond- en Veilig Werken. In geval van certificatie kunnen de audits ook gecombineerd worden. Beide normen hebben dus hun voordelen.

Meer weten?

Onze Consultants helpen je graag bij het opstellen, implementeren en verbeteren van een Arbomanagementsysteem. Meer weten over welke norm het beste aansluit bij jouw organisatie? Of hulp nodig bij de overgang naar de nieuwe VCA of ISO 45001 norm? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Contact

Bronnen: SCCM, VCA

Overgangstermijn VCA en ISO 45001