Onze diensten

Organisaties geven steeds meer aandacht aan gevaarlijke stoffen

Datum: 19-04-2019

We herinneren ons de voorbeelden allemaal. Het issue met de kunstgrasvelden, fipronil in onze eieren en asbest in grit. De laatste jaren is er meer aandacht voor gevaarlijke stoffen binnen organisaties. Gevaarlijke stoffen zijn namelijk de grootste ziekmaker op de werkplek. In Nederland overlijden er van de 4700 maar liefst 2700 mensen als gevolg van blootstelling tijdens het werk aan kankerverwekkende stoffen. Door deze verontrustende cijfers, het feit dat we allemaal langer moeten doorwerken en bedrijven met de gevolgen worden geconfronteerd wordt er meer aandacht gegeven aan gevaarlijke stoffen.

Zelfinspectietool Gezond en Veilig Werken

Gezond en Veilig Werken begint met gezond verstand. De Inspectie SZW heeft een vier stappen aanpak I-SWZ gepubliceerd. Met deze zelfinspectie controleert de organisatie in vier stappen of het er in het bedrijf Gezond en Veilig aan toegaat. De gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan de Inspectie SZW. Deze zelfinspectietool helpt organisaties om de risico’s te inventariseren, te beoordelen en de maatregelen daarop af te stemmen.

Stoffencheck-app

Daarnaast is er door de Inspectie SZW een stoffencheck-app beschikbaar gesteld. Met deze app krijgt de organisatie informatie over het werken met bepaalde stoffen. Inzichtelijk wordt wat de risico’s zijn, of iemand er ziek van kan worden en welke maatregelen getroffen kunnen worden. Het is tevens mogelijk om toelichting op pictogrammen te krijgen en wordt er uitgelegd wat de H- en P-zinnen betekenen.

Gezond en veilig werken volgens ISO45001 of de VCA checklist

De consultants van QSN helpen uiteenlopende organisaties bij het opzetten en implementeren van managementsystemen voor Gezond en Veilig werken. Met een managementsysteem conform ISO 45001 worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken.

De consultants van QSN helpen ook organisaties met het opzetten en implementeren van een VGM programma conform de eisen van de VCA checklist.

Contact

Bronnen: SCCM, Inspectie SZW

gevaarlijke stoffen

Meer weten of hulp nodig bij het Gezond en Veilig Werken beleid?

Contact