Onze diensten

QR-code voor geldigheid certificaten

Datum: 09-03-2021

De bij NEN aangesloten certificerende instellingen (CI’s) gaan op elk certificaat een QR-code registeren. Deze QR-code helpt om te controleren of een certificaat echt en nog geldig is. De gecertificeerde organisatie krijgt een QR-sticker voor op het papieren certificaat en een digitale QR-code voor alle andere plekken. Denk aan de website, bedrijfsauto’s en andere externe communicatie-uitingen.

Aanleiding QR-code

Volgens de NEN werd er niet veel gesjoemeld met de certificaten, toch was het wel een zwak punt. Door deze verbetering door te voeren hoopt de schemabeheerder het vertrouwen in certificatie te verhogen.

Bron: NEN

Altijd op de hoogte zijn over ontwikkelingen en actualiteiten in certificeringsland? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief