Onze diensten

Schone Lucht Akkoord

Datum: 13-01-2020

Op 13 januari 2020 is door Rijk, provincies en gemeenten het Schone Lucht Akkoord getekend. Zij committeren zich hierdoor aan de ambitie om de luchtkwaliteit van Nederland te verbeteren. Een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016 is daarbij het streven.

Voor alle Nederlanders moet de luchtkwaliteit verbeteren. Het Rijk moet daarvoor samenwerken met alle provincies en gemeenten. Er moeten extra maatregelen worden getroffen voor drukke verkeersknooppunten, binnensteden en gebieden in de buurt van intensieve veehouderijen.

Staatsecretaris van Veldhoven heeft een Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord gepubliceerd, waarin wordt uitgewerkt op welke decentrale manier Nederland de luchtkwaliteit kan verbeteren.

Bron: www.schoneluchtakkoord.nl

schone lucht akkoord