Onze diensten

SDG’s in combinatie met normschema’s

Datum: 26-10-2021

De vraag naar inzicht en rapportage op het gebied van duurzaamheid neemt toe. Toch blijkt uit onderzoek (bron: FD) dat Nederlandse organisaties niet goed scoren als het gaat om het concreet besturen van de risico’s. Dit komt onder andere doordat organisaties de duurzaamheidsverslagen vaak veel geld en tijd vinden kosten. Daarnaast ontbreekt de samenhang in de strategische keuzes. Dit terwijl een samenhang tussen het managementsysteem en de Sustainable Development Goals (SDG’s) een mooi vertrekpunt kan zijn voor een organisatie om haar prestaties verder te optimaliseren en dit ook aan de buitenwereld te laten zien. In dit artikel meer hierover.

Sustainable Development Goals

In 2015 zijn de SDG’s gelanceerd, dit zijn 17 doelen met 169 onderliggende targets. Deze targets zijn erop gericht om de wereld een betere plek te maken in 2030. Voorbeelden van de SDG’s zijn geen armoede, gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie en verantwoorde consumptie en productie. De SDG’s zijn voor alle organisaties toepasbaar. Ook zien wij steeds vaker integraties met normschema’s, zoals met o.a. ISO 14001, CO2 Prestatieladder, MVO Prestatieladder en ISO 50001.

Link SDG’s en ISO normen

Vanuit diverse normen kan dan ook een link worden gelegd naar de SDG’s. Deze koppeling brengt de systemen samen, het geeft aan waar de organisatie in het grotere geheel mee bezig is, waar de ontwikkeling zich bevindt en waar de organisatie al op een goede wijze mee bezig is.

SDG: people, planet, profit

We lichten dit graag nog even toe aan de hand van een voorbeeld. Neem de MVO Prestatieladder, met dit certificaat maak je objectief aantoonbaar dat je je als organisatie bezig houdt met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De MVO Prestatieladder maakt duurzame ontwikkelingen concreet en integreert deelaspecten onder de noemer van het internationaal geaccepteerde management concept People, Planet en Profit. Een aspect dat ook terugkeert in de SDG’s. Op deze manier kan je zoeken naar een koppeling tussen de norm en de SDG’s. Het MVO-kernthema ‘Goed werkgeverschap’ kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan SDG 8 ‘Waardig werk en economische groei’ en/of SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’.

Niet alleen milieunormen kunnen aan de SDG’s gekoppeld worden. Als we People, Planet en Profit naast de SDG’s leggen, kan ook ISO 27001 of ISO 22301 worden gekoppeld. Denk bij People aan het belang van het beschermen van persoonsgegevens en bij Profit aan het realiseren van Bedrijfscontinuïteit.

Hulp nodig?

Wil jouw organisatie ook aan de slag met de Sustainable Development Goals (SDG’s)? Nieuwsgierig hoe de SDG’s kunnen worden geïntegreerd in het managementsysteem van jouw organisatie? Misschien is onze workshop ‘Maak impact met SDG’s‘ wel iets voor jouw organisatie. Tijdens deze workshop wordt een kernteam door een QSN Kennisexpert bijgepraat over de verschillende SDG’s. Wat houden deze in en hoe kan je deze praktisch toepassen binnen de organisatie en de producten en/of diensten die worden geleverd? Er worden diverse best practice gedeeld. Vervolgens gaan we samen de vertaalslag maken en bepalen met welke SDG’s  jouw organisatie de meeste impact kan maken. De uitkomsten van de workshop worden verwerkt in een praktische poster of rapportage, waardoor jullie ook verder aan de slag kunnen.  Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Bron: TÜV Nederland, FD, MVO Prestatieladder.

SDG in relatie certificatieschema's